Yenidendogus

Yenidendogus (http://www.yenidendogus.net/forum/index.php)
-   Dua Ufku (http://www.yenidendogus.net/forum/dua-ufku/)
-   -   SAFER AYI NAMAZI (BELA VE MUSiBETLERDEN KORUNMA NAMAZ VE DUALARi) (http://www.yenidendogus.net/forum/dua-ufku/48601-safer-ayi-namazi-bela-ve-musibetlerden-korunma-namaz-ve-dualari.html)

enqin 18.12.2012 17:50

SAFER AYI NAMAZI (BELA VE MUSiBETLERDEN KORUNMA NAMAZ VE DUALARi)
 
Safer Ayında kılınacak namaz (18 Aralık 2012 Aksam namazından sonra)

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi nısfu’l-leylden (gece yarısından) sonra yeryüzüne
nâzil olacak belâlardan bi-izni’llâhi te‘âlâ muhâfaza olmak için imsâkten evvel aşağıdaki şekilde dört rek‘at nâfile namâz kılınır.

Birinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 17 Kevser sûresi (İnna a'tayna),
İkinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 5 İhlâs sûresi (Kulhüvallâ-hü Ehad),
Üçüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Felak sûresi (Kul eûzü birabbilfelak),
Dördüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Nâs sûresi (Kul eûzü birabbinnâs), okuyup selâm verilir.

Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfar edilir.

Estağfirullâh el-azîm denir ve

el kaldırıp 11 def‘a Salât-ı Münciye okunacak...Salât-ı Münciye


"Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemîıs seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke a'led derecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyât. Min cemîil hayratı fil hayati ve ba'del memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve ni'melvekîl, ni'melmevlâ ve ni'mennasîr. Guf-râneke rabbenâ ve ileykel masîr amin ya mucibi da'vât velhamdulillahi rabbil alemin."Anlamı:

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlersin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasib et. Alla Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.


Sonlarında

inneke ‘alâ külli şey’in kadîr okunacaktır.

Bu duâlarda, “Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrrâdımızı
ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması
” için niyâz edilecektir.


Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılınır.

Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.

Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:

7 (yedi) defa istiğfar edilir:

Estağfirullâh el-azîm, denir.


Sonra eller kaldırılıp:

11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:

"İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir.

Sonra :
“Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrâdımızı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilir.


Her kim saferin son çarşambasında dört rekat kılar; her rekatta, bir fatiha onyedi kevser Suresi, onbeş kere ihlas Suresi, birer kere de Felak ve Nas Surelerini okuduktan sonra

şu duayı yaparsa, Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-u keremiyle korur ve o sene boyunca etrafında hiçbir bela dönmez.
o dua şudur:Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allah! Ey tüm yaratıkların, izzeti karşısında zelil olduğu Aziz! Yaratıklarının şerrine karşı bana kafi gel! Ey güzellik veren!

Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden!

Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmaya! Ey acıyanların en merhametlisi!

Rahmetile bana acı! Ey Allahım! Hasan ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için;

Bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel!

Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve Ey belaları kaldıran!

Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir!

Allah Efendimiz Muhammed'e ehl-i beytine ve ashabının tümüne salat eylesin.
(İbrahim el-Ensari, Rava'z-Zam'an fi Fedaili'l-eşhuri ve'l-eyyam, sh:4 Muhammed Abidin, Tenbihü'l kulubi'n naime ale'levradi'd-daime sh:71-72 Mahmud Sami el-ed'iye ve'l ezkar, sh: 123-127)

Selam Risalesi - Resaili Ahmediyye - Ahmet Mahmut Ünlü


*Nurgül* 18.12.2012 18:52

Allah razı olsun kardeşim paylaşım için az önce kıldım bu namazı Allah kabul etsin inş.

Gülyüzlüm 19.12.2012 18:11

emeğinize sağlık

bu ayın bela,musibet ayı olarak belirtilmesini onaylamıyorum
bütün aylar Allahındır ve hepsi mübarektir...

sizin yazınızla ilgili olarak söylemiyorum engin kardeşim
genel izlenim olarak ...


Saat : 16:39 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1