Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Efendimiz (S.A.V)
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 22.07.2008, 04:56   #1
Bayram
LA İLAHE İLALLAH
 
Bayram - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
Nereden: Ankara
İletiler: 7.402
Aldığı Beğeniler : 3441
Beğendiği Mesajlar : 2512
Standart Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri

SALAVATI ŞERİFLER VE SALATÜ SELAM

Salatü Selam; Peygamberimiz'i yüceltme, saygı gösterme vazifemizi yerine getirmek ve şefaatine nail olmak içindir. Peygamberimizin, bizim salatü selamımıza ihtiyacı yoktur. Çünkü O, Allah tarafından ezelden övülmüş ve sevilmiştir. Salatü Selam dan maksat; Allah'ın emrine imtisal ve Resulullah'ın (S.A.V) bizim üzerimizdeki hakkını ödemeye gayret etmek suretiyle Allah'a yaklaşmaktır. Peygamberimiz'e salat etmek farzdır. Kişinin; Peygamberimiz'e salat ve selamı çok yapması ve bunu terk etmemeside vacibdir. Salat; zahire, Selam; batına işarettir. Salat, Allah'a mahsus bir rahmettir. Birinden ceset hazzediyor, diğerinden ruh nasip alıyor.

Salatü selam, peygamberler dünyaya geleliden beri vardır. Salat; rahmet, mağfiret, dua manalarına gelir. Allah'a nispet olunursa rahmet, Meleklere nispet olunursa mağfiret, insanlara, cinlere, bitkilere, hayvanlara ve taşa nispet olunursa dua demektir.

Salatü Selamlardan Örnekler:

FETHİYE SALATI:

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim.

ÜMMİYE SALATI:

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira.

MÜNCİYE SALATI:

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat inneke ala külli şey in kadir.

NARIYE SALATI:

Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

TEFRİCİYYE SALATI:

Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.

TÜNCİNA SALATI:

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat ve takdı lena biha cemial hacat ve tütahhiruna biha min cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderacat ve tübelliğuna biha aksal ğayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat bi rahmetike ya erhamerrahimin hasbunallahü ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir.

ŞEMSİYYE SALATI:

Allahumme salli alezzatil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal Allahumme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.

VASL SALATI:

Allahumme bike tevesseltü ve ileyke tevecceht ve minke seeltü ve fiyke lafi ehadin sivake rağıbtü la es elüke sivake vela atlubü minke illa iyyake Allahumme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kubra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil Mustafa ven nebiyyil mücteba Muhammedün salellehü aleyhi ve sellem ve bihi es elüke en tusalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabnaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatıhi fe ente veliyyün zalike vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

CAMİA SALATI:

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

(Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine bütün hakikatlar ile O'na salat ve selam eyle) İSMAİL HAKKI KİTABÜN NECAT


Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

(Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam)


Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey'ün, ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün, ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

(Ey Allah'ım, Muhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

(Allah'ım, kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet eyle, salat eyle.Allahümme salli ve sellim ala gayetil alemine ve ayetil alemine.

(Allah'ım, Muhammed üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle, mübarek eyle. O'na alemler sayısınca salatü selam olsun)


Allahümme salli ve sellimve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

(Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.)


Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

(Ey Allah'ım, kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımın, havzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselama salat ve selam buyur.)

Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahi, ve ala cesedihi fil ecsadi, ve ala kabrihi fil kuburi, ve ala kalbihi fil kulubi, ve ala manzarihi fil menaziri, ve ala sem'ihi fil mesami'i, ve ala hareketihi fil harekati, ve ala sükunihi fissekanati, ve ala ku'udihi fil ku'udati, ve ala kıyamihi fil kıyamati, ve ala lisanihi el beşşaşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil'e ma alimte.


Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin bi adedi külli ma'lümin leke ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin.
Ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil meleil ala ila yevmiddin.
Ve sallive sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel mürselin, ve ala melaiketikel mukarrebin, ve ala ehli taatike ecmein, min ehlissemavati ve ehlil erdin, ve radiyallahu teala an ashabi Resulillahi ecmain.


( Ey Allah'ım, öncekiler arasında Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salat eyle.
Ey Allah'ım, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey Allah'ım, sonrakiler arasında da Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed'e rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey Allah'ım, her vakit ve her zamanda Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur, salat eyle, selam eyle.
Ey Allah'ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.
Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca, Allah Resulullah'ın ashabının tümünden razı olsun.
::hasret::, Hafız_70, HARUN_2403 ve diğer 2 kişi bu mesajı beğendi.
__________________
İlahi ente maksudi ve rizaike matlubi

Edeb ile gelen ,Lütuf ile döner

Bayram isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 22.07.2008, 05:01   #2
::hasret::
Üye
 
::hasret:: - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22.02.2008
İletiler: 27
Aldığı Beğeniler : 17
Beğendiği Mesajlar : 15
Standart

Allah razı olsun paylaşımınız için teşekkürler
...
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________
...

::hasret:: isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.07.2008, 05:08   #3
Necmeddin
Onursal Üye
 
Necmeddin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.01.2006
Nereden: Batman
İletiler: 10.533
Aldığı Beğeniler : 5146
Beğendiği Mesajlar : 120
Standart

salat ve selamların en güzeli güzeller güzeline olsun...RABBIM razı olsun abim.
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.

Necmeddin isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.07.2008, 06:29   #4
Hafız_70
Onursal Üye
 
Hafız_70 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 29.09.2007
İletiler: 7.885
Aldığı Beğeniler : 5125
Beğendiği Mesajlar : 2504
Standart

Çok güzel ve çok önemli paylaşımınız için Allah c.c. ebeden razı olsun kıymetli Bayram kardeşim.

Rabbim şefaatlerine nail eylesin cümlemizi.Amiiin.
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________

Hafız_70 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.07.2008, 07:51   #5
HARUN_2403
Tam Üye
 
HARUN_2403 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 17.04.2008
Nereden: HATAY
İletiler: 206
Aldığı Beğeniler : 89
Beğendiği Mesajlar : 698
Standart

Rahman razı olsun
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________
...DİKKATSİZ FISILTI...

HARUN_2403 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 22.07.2008, 08:17   #6
fzehra
Onursal Üye
 
fzehra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25.08.2005
Nereden: İstanbul
İletiler: 9.551
Aldığı Beğeniler : 1432
Beğendiği Mesajlar : 2619
Standart

Necmeddin´isimli üyeden alıntı İletiyi göster
salat ve selamların en güzeli güzeller güzeline olsun...RABBIM razı olsun abim.
onur alıntı yaptığımız zaman neden illa bir şeyler yazmamızı istiyor bu meret
ozaman alıntı yapmamızın ne anlamı varki anlıyamadım bunada bir el atsn çok iyi olur..
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________


fzehra.blogcu.com

fzehra isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.07.2008, 15:05   #7
Bayram
LA İLAHE İLALLAH
 
Bayram - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
Nereden: Ankara
İletiler: 7.402
Aldığı Beğeniler : 3441
Beğendiği Mesajlar : 2512
Standart

Ecmain inşeallah rabbim sizlerdende razı olsun
__________________
İlahi ente maksudi ve rizaike matlubi

Edeb ile gelen ,Lütuf ile döner

Bayram isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.07.2008, 21:53   #8
Acizane
hizmet..hicret..sehadet..
 
Acizane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15.10.2007
Nereden: ankara
İletiler: 3.176
Aldığı Beğeniler : 1519
Beğendiği Mesajlar : 1931
Standart

amin amin amin..
rabbim paylaşımıznızdan arzı ve hoşnut olsun
sefaattine nail olup iyiler ile cennetine koysun...
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________


Acizane isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.07.2008, 11:25   #9
menzil_gülü
Ne Mutlu Müslüman olana..
 
menzil_gülü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.03.2008
İletiler: 2.591
Aldığı Beğeniler : 1694
Beğendiği Mesajlar : 2411
Standart

aminn aminn ins.
Yüregine saglik abim,
Rabbim c.c razi olsun ins.
selam saygi ve dua ile...
Bayram isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________
єη вüуüк нιŹмєт,ĞüŹєℓ αнℓαкℓı νє є∂єρℓι вιя ιηѕαη σℓмαктıя"

мєνℓαм ѕєη´∂єη gєℓєηє,gєℓмєуєηє; ηє ѕєкιℓ∂є вєℓιяℓємιѕѕєη кα∂єяιмє,вυ σуυη∂αкι вι¢∂ιgιη яσℓüмє,уüяєктєη кσ¢αмαη вιя єуναℓℓαн....

menzil_gülü isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 12.08.2012, 03:39   #10
ArorA
Attractive-Heart
 
ArorA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14.02.2011
Nereden: Ankara-DanÖteKöyYok!
İletiler: 1.928
Aldığı Beğeniler : 2739
Beğendiği Mesajlar : 1289
Standart

Güzel konuymuş Efendimiz hürmetine güncelledim gitti .

Allahümme sali ala seyyidina ve nebiyyina MUhammed."
__________________


Doğru olanı yapmak, hiç yanlış olmamıştır.
Mark Twain

ArorA isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Cevapla

Etiketler
farz, muhammed, peygamber, resulullah, salat, selam, sünnet, tasavvuf

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Var Son İleti
Salat-Ü Selam Okuma nın FAZİLETİ fzehra Efendimiz (S.A.V) 4 28.10.2007 08:10
Peygamber Efendimize Mektup Ahiretime Duamsın Paylasmak Istediklerim 5 01.10.2007 10:11
İblisin Peygamber Efendimize söylediği Hakikatler sürmeli Serbest Kürsü 4 04.12.2006 03:14
iblis'in Peygamber Efendimize söyledigi Hakikatler... HACI BORAN Dini Içerikli Yazılar 4 09.05.2006 06:21


Konu Etiketleri
, , , , salatu selam , , , , , ,


Saat : 10:22 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica