Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Hakikat Incileri
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

S E V G I

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 18.09.2005, 22:37   #1
alperen98
Tam Üye
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
İletiler: 253
Aldığı Beğeniler : 4
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart S E V G I

SEVGİ

Gönülden kopan bir söz insanı üç kış ısıtmaya yeter. Çin Atasözü
Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır.
Hiç kimse, kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki kadın kadar saygı de er de ildir. Goethe
İnsanın kalbindeki gerçek aşk dört nala giden bir at gibidir. Ne dizginden anlar ne ses dinler. Konfiçyüs
Aşk, dünyanın en tatlı mutlulu u ile en derin acısından yaratılmıştır. Bailey
Siz a lamadan sevgiliniz size gülmez.
Göz yaşarmadan gönül yeşermezmiş.
Aşk a latır dert söyletir.
Sevgi ve güven duygularını uyandırmak yeterli de ildir. Onları güçlendirmek de gerekir. Pesta lozzi
İlmi kısmi ile paye-i rifat ,arzuy-ı muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var alemde,gerisi gilü kal imiş ancak Fuzuli

Aşikar kıldı tarzı idareleri şu muhteşem sırrı ki
Fakr iledir aşıkların saltanatı sultanlık ile de il Muhammed İkbal

Bir kültür,onu yaşayan,yaşatan sevgililerden belli olur. Seda özürlü hayatımız için sevdadan özür dilerim. Ahmet İnan. Y.Şafak
Sevdi ini elde edemezsen,elde etti ini seveceksin. Corneille
Sevmek acı çekmektir,sevmemek ise ölmektir. Aristotales
Sevebilen ve çalışabilen insan sa lıklıdır. S.Freud
Sev seni seveni hak ile yeksan olsa/Sevme seni sevmeyeni Mısıra sultan olsa.
Manadan sevgi fışkırır,maddeden ise bunalımlar. Malcom X
Aşk,gençler için trajedi,yaşlılar için komedidir. Sokrates
İnsan sevdi iyle beraberdir. (Hadis-i Şerif)
Bir şeyi çok sevmek, insanı o şeye karşı kör ve sa ır yapar. (Hadis-i Şerif)
Sevmek insanın kendi kendini aşmasıdır. (Oscar Wilde)
Gerçek sevgi, iyilik gördü ünde artmayan, kötülük gördü ünde eksilmeyendir. (Muaz)
Şah bile sevgiye köledir. (Mevlana)
Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir. (Goethe)
Sevdi ini elde edemezsen, elde etti ini sevmeye çalış. (Corneille)
Aşıka Ba da ırak gelmez. (Atasözü) Bir çok insan mutlulu u, burnunun üstünde unuttu u gözlük gibi etrafta arar.
Güzelli in beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa (Aşık Veysel)
Aşkı akılla yenmek mümkün de ildir (Gançarov)
Aşk, iki iken bir olmak demektir. (Victor Hugo)
Aşkın gözü kördür. (S.A.Propertius)
Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. (Eugenie Delacroix)
Aşk, kulübeyi, altından bir saraya benzetir. (Holty)
Aşk, utanma ve çekinmenin oldu u yerde vardır. (Montaigne)
En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandır. (W.Somerset Maugham)
Aşk, gözle de il ruhla görülür. (William Shakespeare)
Aşıkların en kanaatkari bile sevdi inden ziyade sevilmek ister. (Cenap Şehabettin)
Ne verildi i de il, nasıl verildi i önemlidir. (Corneille)
İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse onun ne de eri vardır. (Charles Tschopp)
Sevdiklerimize verece imiz en de erli hediye, ne altındır, ne de mücehver. Yalnız kendimizden bir küçük parça. (Emerson)
KALP
Kalb, kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir. Rüzgar nasıl bu kanadı alt üst çevirirse kalb de böyledir. (Hadis-i Şerif)
Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır. (La Cordaire)
Hiçbir kalb zorla elde edilmez. (Moliere)
Müminin kalbi Allah Teâlâ'nın iki kudret parmakları arasındadır. (Hadis-i Şerif)
Karnı açlardan çok, kalbleri açlara acırım. (Cenap Şehabettin)
Mustafa Özcan,
Tarih,hayatın rehberidir diyorlar aşk ise iksiri ve can simidi olsa gerektir.
Aşk bir sa anak ve sı ınaktır. Mutlu olma ve mutlu etme sanatıdır. Ama en büyük mutluluk ebedi olanı sevmektir. İbrahim (a.s) dedi i gibi faniler ancak fena nispetinde sevilebilirler. Aşk ebedi olanı sevme cevheridir, onun arazı da Yunusun dedi i gibi mahlukatı sevmektir


Mustafa İslamo lu
Sevip de anmamak vefasızlık,anıp da sevmemek riyakarlıktır.
Şehit;seven,segisinin bedelini canı ile ödeyendir. Yani şehit en büyük aşık,şehadet de en büyük aşktır. Şehit, tarihin kalbi, ça ın tanı ı,gelece in müjdecisidir.
Hak edilmemiş bir sevgi duygu faizidir.
Gerçek aşkı tanımayanlar,iki kişilik divaneliklerin adını aşk koymakta ısrarlıdırlar. Bu durum,psiko-patalojik bir vakıadır. Aslında tutku olan bu tip aşklar,ço unlukla yalnızlı ı yüksek dozda yaşayan fertlerde görülür. Bu tipler,çektikleri aşırı ruhi yalnızlı ı hafifleten birini buldu u zaman,ilk anda kronik yalnızlı ını hafifleten o kişiye karşı duydukları minnet hissini aşk zanneder. Aşk zannedilen bu hissin güçlü olması sevginin şiddetinin ölçüsü de il,daha önceki yalnızlı ın derecesinin büyüklü üdür. Bu tipler, kendi sorunları yüzüstü dururken, sevdi inin sorunlarını çözmeye çalışır ve buna fedakarlık der. İşte bu insanın kendisinden kaçışıdır. Halbuki sevginin dinami i ruhtur ve ruhun cinselli i yoktur. İnanan insan ruhu ile sever. Yürek Devleti,s.112
Asıl mahkumiyet acıdan mahrum olmaktır.
Acı insanı inceltir,o, insanın gıdası bilgeli in sırrıdır. E er acı bir hiç u runa çekilmişse çekirdek kadar da olsa çoktur. E er bir hep u runa çekilmişse varsın da lar kadar olsun.


Hüseyin K. Ece Cümleler
Aşk kalbin hakikate olan tutkusudur. İlahi ahlak insana ancak aşk yoluyla gelebilir.
Hüzün geçici bir ayrılı ın kalpteki izidir. Göz yaşı ise isyanlardan dolayıdır. Her ikisi de kalbin gıdasıdır.
E er alemde aşk diye bir meşguliyet olmasaydı yaşamaya de mezdi
Sevgi öyle bir a açtır ki, kökü ilim,gövdesi marifet,dalları rahmet,meyvesi ise vuslattır.
Ey barış sıfatlı sevdam!
Seni layık oldu u yere koyamamaktan korkuyorum.Zira sevginin ve güzelli in boyutları o kadar geniş ki çöplük saray diye tanımlanabiliyor. E er seni gerekti i yerde saklayamazsam beni mazur gör.

Recep Şükrü Apuhan
Allah sevgisi ile çerçevelenmemiş her sevgi,azdırır,yanıltır,üzer,harap ve ziyan eder.
Demir mıknatısa aşıktır,zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşarlar.
Sinan Paşa:

Aşk bir incidir ki her denizde bulunmaz
Aşk bir incidir ki her kulakta salınmaz

Aşk bir nurdur,her göze görünmez

Aşk bir huzurdur,her durumda bulunmaz

Aşk bir zevktir,onun da başka bir dili var

Aşk bir şevktir,onun da başka bir ehli var

Aşk bir dalgalanmadır, onu da deryaları var

Bülbülleri şakıtan,dolapları inleten aşktır.

Gülleri açtıran,gül yüzleri ortaya çıkaran aşktır.

Her başın bir sevdası var

Her dehanın Allahtan bir lezzeti var

Aşık sevilmek için sevmez,belki sevdi i için sevilmek ister.

R.Şükrü Apuhan,Hedefe Yürürken,Timaş,İst-1996.s.100Ruhumuz,biyolajik yaşamın cenderesinden kurtulmak ve evrenin acılı,güzel kırlarına do ru uzanmak istiyorsa, mutlaka en derin yerinden incinmelidir. Derinden sarsılmamış bir insan ruhu, evrenin en sarhoş edici yamaçlarını göremez, topra ın ve onun üstündekilerin ilahi kımıldanışını sezemez. Selahaddin Yusuf,Yeni Şafak, 15.5.97
İnsan insana aşık olmadıkça,aşkı insan düzleminde yaşamadıkça, ilahi aşk anlamlandırılamaz,anlamlandırılamaz bile.. Hüseyin Besli
Aşk, bütün gemilerin battı ı limanda batmayan tek gemidir. Mevlana
Gönlü aydın bir kişiye ram olmak,padişahlara taç olmaktan iyidir. Mevlana
Hayattan aldı ımız her zevki,ona muadil bir ıstırapla öderiz. Peyami Safa


Ömer Çelik,
Acılarınızla barışın;isteksiz sözler,kararsız sevgiler,donuk bakışlar,sahte sevinçler,uyduruk mutluluklar,evcilleşmiş öfkeler,gelece e kurban verilmiş anılar ellerinizde kalmasın.İntikam saati işlesin,aşk kabından taşsın,cüret etmek size sı ınsın, acı, gözlerinizin gündüz ve gece de işmeyen renkleri olsun.
Aşkı suça çevirmeyen bir sevgili olsun yeter hayat, aşka yabacı şahitlik yaptırmayan bir sevgiliye adayabiliriz ömrümüzü. Bunun dışında bir mutlulu a kanat geren varsa hakkımızda verilmiş ferman olsun isteriz.
Nankör bir sevdanın ardından, gözleriniz karartan hüzünlere yenilmeyin ve şöyle deyin:
Ey nankör aşk! Senin tadın hüzünlüyse hüzün olsun benim adımMukadder Arif Yüksel
İçimdeki sevgi yaklaşanı ısıtır,inciteni yakar.
Aşkın kalp ve beyinle yukarı çıkanı makbuldür, nefisle aşa ı ineni de il.
İnsanı üç şeyin mutlulu u ve insicamı mutlu eder ve başarıya ulaştırır:
İnanca uygun bir hayat

Kabiliyete uygun bir iş

Gönüle uygun bir eş

Taşıyabilece i bir yükü yüreksizli inden taşımayan, ayrık otlarını gönül bahçesinden ayıklayamayan, gönül bahçesinde güller yetiştirip sevdiklerine sunamayan bir kişi tedaviye muhtaçtır. Gönlün ilacı, yaratıcısının eşsiz de erleri ve salih kulların hüsnü nazarlarıdır. Bu da eşsiz de erleri özümsemekle ve salih kullarla dostlukla elde edilir.
Sevmek ruhun,çalışmak ise bedenin misyonudur. Bir organ fonksiyonunu icra etti i sürece sa lıklı ve de erlidir.
Aşk paradoksal bir duygudur. Ümitle yeis,korku ile cesaret,acı ile neşe,zulümle adalet,tefekkürle düşüncesizlik vb bir çok karşıt durum ve duygu aşkta bir araya geliyor. Zıtlar asla bir arada bulunamaz ( gece ile gündüz gibi) kuralını bozan aşktır. Eksi ile artının sıfırlanamadı ı tek yer de aşktır. Ço unlukla aşkın iyi tarafına bakılıyor, bunu gören maşuk da çekti ime de miş diyor

alperen98 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 18.09.2005, 22:45   #2
alperen98
Tam Üye
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
İletiler: 253
Aldığı Beğeniler : 4
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart Re: S E V G I

İçimdeki sevgi yaklaşanı ısıtır,inciteni yakar.
Aşkın kalp ve beyinle yukarı çıkanı makbuldür, nefisle aşa ı ineni de il.
İnsanı üç şeyin mutlulu u ve insicamı mutlu eder ve başarıya ulaştırır:
İnanca uygun bir hayat

Kabiliyete uygun bir iş

Gönüle uygun bir eş

alperen98 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
StilKonu Etiketleri
hak edilmeyen sevgi duygu faizidir , , , , , , , , , seni sevmeyeni sevmek hadis ,


Saat : 14:21 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica