Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Kıssa ve Menkıbeler
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Beyazid-i Bestami Hazretleri Ve Rahipler Kıssası

Üye Etiketleri


Like Tree8Beğeni
  • 8 Mesaj Yazan Necmeddin
Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 15.02.2010, 08:14   #1
Necmeddin
Onursal Üye
 
Necmeddin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.01.2006
Nereden: Batman
İletiler: 10.533
Aldığı Beğeniler : 5146
Beğendiği Mesajlar : 120
Standart Beyazid-i Bestami Hazretleri Ve Rahipler Kıssası

Beyazid-i Bistami Hazretleri kırk beş kez haccetmiş ve her gün bir hatme okumuş mübarek kişilerin safında yer alan kadri yüce bir zattır Bir gün Arafat tepesinde oturuyorduNefsi ona şöyle fısıldadı: "Beyazid! Senin benzerin var mıdır? Kırk beş defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin" Bu ses onu üzdü, nefsin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı

Derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri kalabalığa dedi ki: "Kim benim kırk beş defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır?"
Bir adam: "ben alırım" dedi ve ekmeği uzattı
Beyazid-i Bistami Hazretleri aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi
Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı Rahip terbiyeli bir adama benziyordu Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü Evinde ona bir oda ayırdı
Beyazid-i Bistami Hazretleri kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini herşeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah-akşam getirir önüne kor, sonra dışarı çıkardı Bu hal bir ay devam etti Beyazid nefsine dönerek dedi ki:
-"Ey nefis seni kırmak istiyorum, fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun"
Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Beyazid'e:
-"İsmin nedir?" diye sordu
O'da:
-"Beyazid" diye cevap verdi
Rahip:
-"Ne güzel adamsın… Keşke Mesih'in (İsa AS) kulu olsaydın !" dedi
Bu söz Beyazid'e ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi:
-"Bizim burada kırk gününü tamamla, öyle git Çünkü bizim büyük bir bayramımız var, onu görmeni arzu ediyorum Aynı zamanda değerli bir vaizimiz var, senede bir defa bize hitap eder, birde onu dinlemeni diliyorum"

Beyazid-i Bistami Hazretleri, onun bu teklifini kabul etti ve kırk gün kalmaya razı oldu Kırkıncı gün olunca rahip içeri girdi ve:
-"Buyrun, ayağa kalkın, bayram günümüz geldi"
Beyazid ayağa kalktı; Fakat rahip ona dedi ki:
-"Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy, beline şu zinnarı bağla, İncil'i de boynuna as !" dedi

Bu teklif ona çok ağır geldi Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İSLAM'ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir, onun dediğini yapayım, diye düşündü Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üstlüğü giydi, beline de zünnar'ı bağladı İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı Hiç kimse onu yadırgamadı

Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu Rahiplerin en büyüğü ve saygıdeğeri olan zat geldi, yerine geçti Herkes onun konuşmasını bekliyor, fakat o susuyordu Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve sordular:
-"Ey büyüğümüz! Neden konuşmuyorsunuz? "
-"Nasıl konuşabilirim ki, aranızda bir Muhammedi var! … " diye cevap verdi Halk ve rahipler galeyana geldi ve:

-"Onu bize göster, parçalayalım!" Diye bağırdılar
Baş rahip onlara dedi ki :

-"Hayır, yemin ederim ki söylemem, ancak bir şartla onu size tanıtabilirim Ona dokunmayacağınıza söz veriniz!"
Bunun üzerine rahipler ve halk Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi :
-"ALLAH için ey Muhammedi ! Ayağa kalk ve kendini göster"

Beyazid-i Bistami Hazretleri ayağa kalktı Baş rahip :
-"İşte bu zat, ona dikkatle bakın" dedi Sonra Beyazid'e sordu:
-"Adın ne ?"

-"Beyazid"

-"Tahsil gördün mü ?"

-"Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum"

-"O halde bana şu hususları cevaplandır:
'' İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, onbirincisi olmayan onu, onikincisi olmayan onbiri, onüçüncüsü olmayan onikiyiSöyle bunlar nelerdir?''

Beyazi (ks), baş rahibe :
-"Beni iyi dinle, cevap veriyorum:İkincisi olmayan bir, eşi-ortağı,dengi ve benzeri bulunmayan ALLAH'tır CC, Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır (kadını boşamak) Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'ân-ı Kerimdir Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerlerin yaratıldığı altı gündür Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü Arş'ı taşıyacak olan sekiz melektir Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz aylık gebelik müddetidir On birincisi olmayan on, Hazreti Musa'nın AS Şuayb Peygamber'e AS on yıl çobanlık etmesidir On ikincisi olmayan on bir Hz Yusuf Peygamberin AS onbir kardeşidir On üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydır"

Rahip tebessüm etti ve :
-"Doğru söyledin Şimdi de bana,havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helak edildi? Bunlardan haber ver"

''İsa Peygamber AS havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi Süleyman AS Peygamberde havada muhafaza edildi Ad kavmi de hava ile helâk edildi''diye cevap verdi

Rahip ona :
-"Doğru söyledin," dedi ve tekrar sordu:
"Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşte helâk oldu?''
-İblis ateşten yaratıldı İbrahim AS Peygamber ateşte korundu Ebu Cehil ateş ile helâk oldu''diyerek gereken cevabı verdi

Rahip tekrar sordu:
-"Taştan kim yaratıldı, taş içinde kim korundu ve taş ile kim helâk oldu?"

-"Salih AS Peygamberin devesi taştan yaratıldı Ashâb'ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi"diye cevap verince,

Rahip :
-"Doğru söyledin" dedi ve tekrar sordu:

Alimler, Cennette dört nehir vardır, biri baldan, biri sütten, biri sudan, birisi de şaraptandır Ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar, bunu açıklar mısın? Dünyada bunun örneği var mıdır?
Beyazid :
-Evet vardır İnsanın baş kısmından dört nehir akar: Kulak yağı acıdır Gözyaşı tuzludur Burun suyu ayrı bir tat taşırAğızdan gelen su tatlıdır" diye cevap verince,


rahip ona :
-"Doğru söyledin" dedi ve sormaya devam etti
-"Cennet ehli yer içer, fakat abdest bozmaz, su dökmezBunun dünyada benzeri varmıdır?''
Beyazid :
-"Evet vardır, Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur''

-"Doğru söyledin Cennette TUBA ağacı vardır Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın Bunun dünyada bir örneği varmıdır?''
-Evet, güneş sabahleyin doğunca böyle değill midir?''

-"Doğru söyledin Şimdi de bana şunları cevaplandır:
Bir ağaç vardır, on iki dalı bulunuyor, her dalında otuz yaprak var ve her yaprakta beş çiçek yer almıştır; bunlardan ikisi güneşe,üçü karanlığa bakar;bu ağaç nedir?''
-"Ağaç yılı temsil eder On iki dalı oniki ayı, her daldaki otuz yaprak otuz günü, her yapraktaki beş çiçek beş vakit namazı temsil eder"

-"Doğru söyledin Bana şu kimseden haber ver ki; Hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur; ama onun ne ruhu var, ne de hac kendisine vacibdir? "

-"Nuh AS Peygamberin gemisidir"

-"Doğru söyledin Peki gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor?

-Bu sun'i bir zaman meselesidir Güneşi doğup batması bunun ölçüsü oluyor Geri kalanını ALLAH CC bilir"

-"Doğru söyledin"
Sorular bitince Beyazid-i Bistami Hazretleri dedi ki :
-"Muhterem rahip! Birçok sorular sordun, cevaplandırmaya çalıştım Müsaade ederseniz benim de birkaç sorum var Ama bir tanesiyle yetinerek sormak istiyorum"

-"Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin!"

Beyazid-i Bistami Hazretleri sordu:

-"Cennetin anahtarı nedir ? Sekiz Cennet kapısının üzerinde yazar?"

Rahip sustu, cevap vermekten çekindi Diğer rahipler bozuldular ve:
-"Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?" O da:
-"Hayır, mağlup olmak istemiyorum" deyince,
-"Öyle ise neden cevap vermiyorsun?" dediler
-"Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?" deyince, hepsi birden:
-"İncil hakkı için, sana uyarız" diye söz verdiler Rahip:
-"Dinleyin, şimdi cevap veriyorum: ''Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare, LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH' dır''
Bunun üzerine diğer rahipler hep bir ağızdan Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldular Beyazid-i Bistami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İSLAMİYETİ öğretti ve bu sır'da böylece çözülmüş oldu

alıntıdır
Arzuhalim, CiLeKTiNa, an-ı seyyale ve diğer 5 kişi bu mesajı beğendi.
__________________

Necmeddin isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 15.02.2010, 08:31   #2
Bayram
LA İLAHE İLALLAH
 
Bayram - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
Nereden: Ankara
İletiler: 7.402
Aldığı Beğeniler : 3440
Beğendiği Mesajlar : 2512
Standart

Maşallah ne mübarek zaatlar bu veli insanlar Bütün rahibleri Allah iziniyle iman getirdi.

Allah razı olsun abi
__________________
İlahi ente maksudi ve rizaike matlubi

Edeb ile gelen ,Lütuf ile döner

Bayram isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 15.02.2010, 10:14   #3
an-ı seyyale
br garip gezgin
 
an-ı seyyale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27.08.2009
Nereden: bir garip dünya
İletiler: 1.673
Aldığı Beğeniler : 1545
Beğendiği Mesajlar : 3571
Standart

LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH

rabbim razı olsun
__________________
.
Yusuf/86

an-ı seyyale isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 15.02.2010, 10:20   #4
dilsitan
Ya HaY
 
dilsitan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24.08.2009
İletiler: 14.067
Aldığı Beğeniler : 9179
Beğendiği Mesajlar : 11532
Standart

LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH

RAbbim herdaim razi hosnut olsun abi..
__________________

*****

dilsitan isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 15.02.2010, 11:52   #5
Geceler
Sükut_u Sonbahar
 
Geceler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 11.04.2007
İletiler: 23.612
Aldığı Beğeniler : 18619
Beğendiği Mesajlar : 33753
Standart

Cenab-i Hak razi ve memmun olsun insaAllah agbim paylasimin icin tesekkürler
Selam ve Dualarimla.......
__________________

Suskunluğumu Bağışla, Tüm Sözcüklerim Sana Duâda...

Henüz Resmedilmemis Bir Hüznün Cizgilerini Tasir Suretim...
Iste Bu Yüzdendir Icten Ice Döküntülerim...

Geceler isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 15.02.2010, 18:35   #6
ilminur
Onursal Üye
 
ilminur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 30.12.2007
İletiler: 9.167
Aldığı Beğeniler : 6652
Beğendiği Mesajlar : 9500
Standart

Rabbim razı olsun inş ömrünüze bereket kardeş..
__________________
Susmak ''Ya Sabır'' Diye Bilmektir,Öyle Bir Dua'dır ki Yürekte Çınlar ...
Konuşsam Dilim Yanar ...Sussam Kalbim ... (N.F.K)

Gönül ile aklı koydum kafese .. Biri "UMUT" diyor ,biri "KES " diyor . Çırpındıkça kaldım nefes nefese.. Biri "DAYAN" diyor , biri "PES" diyor.. Yüreğim döndükçe döndüm ak kora , sabrım demir aldı , yelkenler fora. Gitmek istiyorum çok uzaklara . Biri "CAN " diyor , biri "ES " diyor...

ilminur isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 12.06.2011, 00:21   #7
ervah
Başyücelik
 
ervah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14.09.2010
İletiler: 516
Aldığı Beğeniler : 499
Beğendiği Mesajlar : 527
Standart

Subhanallah! İşte alimde fakih kafası, fıkıh mantığı, kelam vakıflığı.. Her zaman hayranı olmuşumdur İmam-ı Azam da mesela böyle ilmi münazaralarda çok bulunmuştur.

Allah razı olsun muazzam bir paylaşım olmuş. Ben de inşallah tüm rahibleri müslüman edeceğim! Rüya görmedim sadece sesli düşündüm.

ervah isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Var Son İleti
1. Lem'a Hz. Yunus a.s. Kıssası... Bir_Katre Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Dersleri 3 22.11.2010 10:00
Harut ve Marut Kıssası Bir_Katre Peygamberler 2 18.09.2010 04:09
Pi Kıssası menzil_gülü Güzel Sözler ve Edebi Yazılar 2 27.01.2010 15:10
Bediüzzaman Hazretleri Ve Rus Polisi Bir_Katre Bediüzzaman Said Nursi 4 06.09.2007 09:02


Konu Etiketleri
, beyazidi bestami , , beyazit bestami , , , ikisi olmayan bir , , , ,


Saat : 05:03 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica