Yenidendogus

Yenidendogus (http://www.yenidendogus.net/forum/index.php)
-   Serbest Kürsü (http://www.yenidendogus.net/forum/serbest-kuersue/)
-   -   Hoş geldin her gecesi rahmet deryasi (http://www.yenidendogus.net/forum/serbest-kuersue/55514-hoth-geldin-her-gecesi-rahmet-deryasi.html)

fadikhatun 25.05.2017 22:51

Hoş geldin her gecesi rahmet deryasi
 
HOŞ GELDİN HER GECESİ RAHMET DERYASI OLAN RAMAZAN..BU GÜNE ERDİREN RABBİME ELHAMDÜLİLLAH...

HER GECEMİZİ ZİKİRLE NAMAZ KURAN İLE SÜSLEMEYİ NASİP ET RABBİM..

Bu Ramazan ayının her gecesinde kılınan namazdır.
Zuhru'l- Abidin'de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

- Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.

Her Ramazan Gecesi Kılınan Namazların Faziletleri


BİRİNCİ GECE

İbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:

-Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.

1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.

İKİNCİ GECE

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:

Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:

1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.


ÜÇÜNCÜ GECE

Rivayetçiler Ömer ve Said (r.a): Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)'ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.


DÖRDÜNCÜ GECE

Ebu'd Derda (r.a) : "Bu gece bir fatiha ve dört kere "Asr" suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur.

1. Müslüman olarak dirilir.
2. Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.
3. Müslüman olarak ölür
4. Yüzü ayın ondördü gibi olur.
5. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir (r.a) cennetle müjdeler.


BEŞİNCİ GECE

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır.: "Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar.

ALTINCI GECE

İbn-i Mesut rivayet eder: "Bir kimse 1 Fatiha ve ayetel kürsi ile bir de "şehidellahu ennehu" ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna:

- Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme."


YEDİNCİ GECE

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder: "Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere:
"Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim."SEKİZİNCİ GECE


Hz. Ali (r.a) rivayet eder: "Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır."DOKUZUNCU GECE


İbn-i Mesud (r.a) rivayet eder: "Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.


ONUNCU GECE

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder:

"Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir:

- "Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım."


ONUNCU GECE

Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1 . rekatte 1 Fatiha Ayete'l-Kürsi,Şehilellahü, ve Vezzuhayı birer kere okursa 2 . rekatte 1 Fatiha 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3 rekatte 1 Fatiha ve Vezzuhayı, 4. rekatte 1 Fatiha ve 1 Elem neşrahleke'yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder e ölüm meleğine emir verir :
'' - Ben bu kulumu kabir azbından ve benim şiddettimden emin kıldım''


ONBİRİNCİ GECE :

Ebu Hüreyre(r.a) rivayet eder :
''Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatta 1 Fatiha,10 Ayetelkürsü ,10 İnna a'teyna, 10 İhlas okursa , kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir.Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur ''


ONİKİNCİ GECE :

Şuraka rivayet eder :
''Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur''ONÜÇÜNCÜ GECE :

Hz. Aişe rivayet eder :
Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.

ONDÖRDÜNCÜ GECE :

Hz. Osman rivayet eder :
''Bir kimse gece 1 fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.


ONBEŞİNCİ GECE :

İbn-i Mesut rivayet eder :
'' Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa , Hak Teala o kulunu Cehennemden azad ettiği gibi ona Tevratı,İncili ve İbrahim (a.s)'a inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar.Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir.Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

ONALTINCI GECE :

Rasulüllah (s.a.v.) buyurmuştur ki :
'' Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve '' Kulillahümme...'' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir.Bunların 10 ' u dünyada 90 'ı ahirettedir.

ONYEDİNCİ GECE :

İbn-i Abbas rivayet eder :
'' Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve ''inna a'teyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa ,Allah o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir.Ve müslüman olarak ruhunu alır.Ayrıca Azrail (a.s) son nefesinde ona kevser şarabı içirir.Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.


ONSEKİZİNCİ GECE :

Hz. İbn-i Ömer (r.a) rivayet eder :
''Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha ,3 İhlas ,3 Felak,3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar.Azrail (a.s) ona geldiği vakit cenneti müjdeler.

ONDOKUZUNCU GECE :

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder : Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

YİRMİNCİ GECE :

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder :
'' Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

YİRMİ BİRİNCİ GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.


YİRMİ İKİNCİ GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.


YİRMİ ÜÇÜNCÜ GECE:

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.''


YİRMİ DÖRDÜNCÜ GECE:

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur.-Korkma !Sen semin olanlardansın.''


YİRMİ BEŞİNCİ GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

22Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa , her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa , o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.''


YİRMİ ALTINCI GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa,her rekatınde 1 Fatiha,1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa , kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki ,bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.


YİRMİ YEDİNCİ GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.''


YİRMİ SEKİZİNCİ GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.

YİRMİ DOKUZUNCU GECE :

''Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder :

-Ey kulum !Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.''


OTUZUNCU GECE :

Nebilerin Sultanı ,Esfiyaların burhanı Efendimiz s.a.v buyurmuşturlarki ;bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas , 10 Felak , Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur.

1 . Taatleri kabul olur.

2 . Dünyadan iman ile göçer.

3 . Kitabı sağ yanından verilir...

İKTİBAS...

RABBİM CÜMLEMİZİ RAMAZANI HAKKIYLA GEÇİRMEYİ NASİP ETSİN..
HANELERİMİZ MİSK DUALARIMIZ İBADETLERİMİZ KABUL AMELLERİMİZ MAKBUL OLSUN İNŞAALLAHURRAHMAN...

Ya Rab oruç kulun Rabbi arasında sır olan ibadet, oruçlunun mükafatı gizli duası kabul cehennemden azad buyuruyorsun..
Rabbim oruçla kaleler inşa et gönlümüze ömrümüze bizi sevgin muhabbetin rızan ile ödüllendir mükafatlandır..

Geceler 26.05.2017 12:44

Aminnnnnn Ya Rabbel Alemin
Cenab-i Hak razi ve memmun olsun kardesim tesekkürler

Uhibbu 26.05.2017 19:49

https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/47/97...mZWyYAxhsJ.jpg

Hayırlı bereketli Ramazanlarınız olsun :gulver:
Eline sağlık Fadik abla ,Allah ebeden razı olsun ..
Degerlendirelim insallah bu namazları ..
Sahurunuz bereketli ola :party10:

*_r4hime_* 26.05.2017 20:07

Hayırlı ramazanlar cümleten.. Önceden forum ramazanda kalabalık olurdu, şimdi pek kimse yok sanırım :(

...vuslat 27.05.2017 03:12

Bedenen açlığa

Manen doyuma ulaşabilene

Aşk olsun:)

Ramazan ayımız hoşgeldi...hoşnut gitsin inşAllah

Dualarda unutulmamak temennisiyle @)-;--~~~

İsrâ 27.05.2017 03:35

Rabbim simdiden ibadetlerimizi kabul buyursun.
Çok ozlemisim açıkçası.

fadikhatun 27.05.2017 11:12

Geceler***Uhibbu-***-*_r4hime_*...vuslat ***İsrâ - teşekkür ederim kardeşlerim Rabbim her günü oruçla gecesinde ramazanı dua zikirle feyzle geçirmeyi nasip etsin..
Allahım ramazanı hakkımızda hayırlı oruçlarımızı ibadetlerimizi kolay ve zahmetsiz eyle...ibadet ve zikirlerimizi oruçlarımızı amellerimizi sen kabul ve makbul et..

Allahım rızkımızı bol bizleri akıl ve gönül fukarası eyleme bu ramazanı şerif bizler için rahmetinle arınma sevdana kavuşma vesilesi eyle..

Allahım her canlıya ismini öğreten rızkını veren bizlerede rızık derdi olmaksızın sana layıkıyla kul olabilmeyi öğret..bizlerde senin rızana uygun ameller işleyelim rızana kavuşan olalım Allahım..

hayırlı ramazanlar..

Onur 27.05.2017 22:39

Hayırlı ve bereketli ramazanlar dilerim..

fadikhatun 27.05.2017 22:46

Alıntı:

Onur´isimli üyeden alıntı (Mesaj 472520)
Hayırlı ve bereketli ramazanlar dilerim..

teşekkür ederim hayırlı ramazanlar..Onur kardeşi...Rabbim orucunu ibadetini dualarını kabul ve makbul kılsın.. Günlerin bayram gecelerin kadir gecesi kadar kıymetli olsun.. Rabbim sizi sevdiklerinize sevenlerinize bağışlasın...Rabbime emanet olun.

ArorA 29.05.2017 01:03

Bereketli bir Ramazan hepimizin nasibi olsun inş :gul:

Değerli Hanımefendi (ablam yaşınızı filan bilmiyorum hitabımı tutturamadıysam kusuruma bakmayın lütfen)

Bu paylaşımın kaynağını öğrenmek isterim aldığınız yerde vardıysa veya biliyorsanız aktarabilirseniz çok sevinirim.Allah razı ve memnun olsun :bye:


Saat : 16:53 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1