Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Hakikat Incileri
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

BAZI AiLE PROBLEMLERi VE ÇÖZÜM YOLLARI

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 16.09.2005, 05:31   #1
alperen98
Yenidendogus Üyesi
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
İletiler: 253
Aldığı Beğeniler : 4
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart BAZI AiLE PROBLEMLERi VE ÇÖZÜM YOLLARI

BAZI AiLE PROBLEMLERi VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ailede sa lıksız ilişkiler, bireylerin ruh sa lı ını bozar ve hatalar birbirini tetikler. Ailenin huzuru bozulduktan, hatta yuva da ıldıktan sonra içlerinden birinin haklı, di erinin haksız oluşu önemini yitirir. Bu sebeple;

Problemler uzun zamana yayılmamalı,ileride koz olarak kullanmak üzere hatayı yedekte tutma gibi bir düşünce asla olmamalı, uygun olan en erken vakitte so ukkanlı bir yaklaşımla konu ele alınmalıdır. Karşılıklı iyi niyet varsa sorun kolaylıkla çözülebilir ancak içten içe başka ince hesaplar yapılıyorsa, o işin halli zor belki de imkânsızdır. Problem karı kocanın içinden çıkamayaca ı bir noktaya gelmişse aile büyükleri hakemli e ça rılmalı, onlar da bu işi Allah için adaletle halletmeye çalışmalıdır. Bu yöntem, Kuranın tavsiyesidir.(65Talak,2) Probleme sebep olan bazı tutumlar ve çözüm yolları şunlardır:

1-Olumsuz Yaklaşım:

İslam hukukunun temel prensiplerinden ikisi şöyledir: Berat-ı zimmet asıldır., (Kötü bir fiili olmayan herkes suçsuz ve temizdir.)Aksi ispat edilinceye kadar kişinin kendisi hakkındaki beyanı esastır. Bu sebeple her yerde oldu u gibi ailede de gereksiz kuşkulardan, önyargılardan, su-i zandan( kötü tahmin) sakınmak gerekmektedir.

Çözüm: Yapıcı ve İyi Niyetli Yaklaşım:

Ailede herkes Bu işten ben nasıl kaytarabilirim,bu işi kendi lehime nasıl çevirebilirim, kendi etkinli imi nasıl artırabilirim? diye düşünürse ortada ciddi bir iyi niyet sorunu var demektir. Herkes, Ailenin gelişimi ve mutlulu u için ben ne yapabilirim? diye düşünmeli ve çaba sarf etmelidir. Nasıl ki ailede bir kişi hastalandı ında herkesin neşesi kaçıyor ve kasvetli bir hava eve hakim oluyorsa, bir kişinin kalbi hastalandı ında, yani niyeti bozuldu unda da herkesin huzuru kaçacaktır.

2-Yo un Çalışma Temposunun Stresi:

Çalışan baba, akşam eve geldi inde dinlenmeyi ve her türlü hizmeti hak etti ini düşünür.Ailede karı koca her ikisi çalışıyorsa, akşam ve hafta sonları dinlenme, ev hizmetleri ve varsa çocu un bakımı ve harcamalar sorun olabilmektedir.

Çözüm: Paylaşmak:

Hayat müşterektir sözü bir kural haline gelmiş olsa da daha ziyade hanımlar bu kuralı hatırlatmak gere i duyarlar. Karı koca çalışan ailelerde, erke in de mutlaka işin bir ucundan tutması en azından insanî ve vicdanî bir görevdir. Hizmetlerin bazen aksaması anlayışla karşılanabilir ama aksama normalleşmişse bu bir problemdir ve oturup konuşmak gerekir. Erke in iş bulamamasının makul sebepleri varsa, onu daha fazla üzmemek için üzerine gidilmemelidir fakat sebep tembellikse bu da bir problemdir.

3- İş Yo unlu undan Kaynaklanan İhmaller:

Maaşlı çalışanların sürekli fazla mesai yaparak, kendi işinde çalışanların ise uyku saatleri dışında tüm vaktini işine vererek daha fazla gelir elde etmeye çalıştıklarını bu sebeple de eşlerini ve çocuklarını ihmal ettiklerini görüyoruz. İşi eve getirmek veya işyerindeki atmosferi eve yansıtmak başlı başına bir problemdir. Eşi ve çocuklarıyla nitelikli bir beraberli i yaşamayan bir baba, bir çok problemin zeminini de hazırlamış olmaktadır.

Çözüm: Belli Zamanlarda Nitelikli beraberlik:

Kendisini işe kaptırarak evini ve çocuklarını ihmal eden babalar, bu esnada babalık görevlerini de ihmal ettiklerini bilmelidirler. Para kazanmanın yanında, çocuklarının e itimi, sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak da babanın görevlerindendir. Parasız mutluluk olmaz ama sadece parayla da mutluluk olmaz

4-Moda ve Lüks Düşkünlü ü:

Moda, tüketimi hızlandırmak için büyük sermaye çevreleri tarafından öne sürülen bir sömürü sistemidir. Lüks malların tedariki de, gösteriş yoluyla tatmin olma amacını taşır. Moda ve lüks masrafı artıran bir faktördür. Sabit geliri olan biri, artan ihtiyaçları karşılamak için daha fazla çalışmak durumunda kalacaktadır.

Çözüm: Gerekti i Kadar Harcama:İhtiyaç olan bir mal alınırken modaya uygunlu u da göz önünde bulundurulabilir fakat henüz kullanıma elverişliyken de işen modaya uymak için elde bulunanı atmak israftır ve dinen haramdır.

5-Başkalarına Göre Yaşama Kompleksi:

Kişili i gelişmemiş, öz güvenini yitirmiş ve toplumda saygın bir yer edinememiş kişi ve aileler, sürekli başkalarını takip ederek, kendilerini ve çocuklarını başkaları ile kıyaslayarak ve başkalarının kendileri hakkında ne düşünece ini hesap ederek yaşamaktadırlar. Bu tür kompleksler ailede büyük huzursuzlu a yol açmaktadır.

Çözüm: Kendin Olmak:

Başkalarını takip ederek hiçbir yere varılamaz. Her kesin imkanları, kabiliyetleri, ihtiyaçları, farklı farklıdır. İnsanlar kendi özgün kişilikleriyle tanındıklarında daha saygın bir birey olmaktadır-lar. Komşunun aldı ı eşya, bize bir ihtiyacımızı hatırlatmışsa ne âla, de ilse hayırlı olsun deyip geçmek yapılacak tek iştir. Çocukları da, yeteneklerini dikkate almadan yaşıtlarıyla kıyaslamak son derece yanlıştır. Kişi do ru yaptı ından emin olduktan sonra başkalarının mülahazaları onu fazla ilgilendirmeyecektir.

6-Ahlaki Zafiyetler:

Zina,içki, kumar, yalan, ebeveyne itaatsizlik, aşırı kıskançlık, kibir vb büyük günahlar, kişinin asalet ve vakarını tahrip etmesi, aile bireylerinin birbirine ve başkalarına olan saygısını yitirmesi, evin huzur ve bereketini yok etmesi gibi bir çok yıkıcı etkiye sahiptir.

Çözüm: Ahlaklı Bir Mümin Olmak:

Namus konusunda iffetli görünmek yetmemekte, iffete gölge düşürecek her türlü yakınlık,samimiyet ve diyalogdan da uzak durmak gerekmektedir.

7-Kayınpeder ve Kayınvalidenin Yerli Yersiz Müdahaleleri:

Çözüm: Tecrübelerden yararlanarak Saygı ve Sevgiyi Korumak:

8-Bencil tutumlar Çözüm: Bizcil Tutumlar:

Ailede, yanlış olan hareketlerin, karar,görüş ve işlerin uygun bir üslupla elbette eleştirilmesi ve yerinde uyarıların yapılması, hatta suça uygun cezaların verilmesi gerekir.Fakat unutulmaması gereken bir incelik var ki o da eleştiri kişili e de il, davranışa yönelik olmalıdır. Ceza şu mesajı içermelidir: Sen benim için de erlisin ama bu hareketin beni üzüyor.

9-Avrupa Özelinde Bazı Problemler:

a) Türkiyeden Gelen Gelin ve Damatlar:

Çözüm: Damat O lumuz,Gelin Kızımızdır

b) Gayr-i Müslimlerle Evlilik, Büyük bir risk iyi düşünün.

Nikahsız Birlikte Yaşama, Çözüm: Din E itimi

10-Boşanma:

Boşanma, Peygamberimizin beyanına göre Allahın en sevmedi i helaldir İyi niyetli hiç kimse, evlenirken bir süre sonra boşanma düşüncesini taşımaz. Fakat evlilik sonrası birbirlerini yakından tanıdıklarında, gerçekten isabetsiz bir karar verdiklerini fark edip boşanmayı düşünebilirler. Evlili in ilk aylarında bir takım hayal kırıklıkları olabilir. Biz birbirimize uygun de ilmişiz, yanlış karar vermişiz düşüncesiyle hemen boşanma gündeme gelmemelidir. Eşlerin birbirine alışmaları biraz zaman alabilir.

Karı kocanın evlili i yürütmeleri imkansız hale gelmişse ve evlili e devam etmeleri halinde daha büyük problemlerle karşılaşılacaksa boşanma bir çaredir.

Mutlulu a paha biçilemez. Sevgi ve saygı,mutlulu un mayası, mutlu bir yuvanın temelidir, bencillik, tahakküm ve ahlaksızlık ise yuvanın dinamiti. Artık karar bireyin kendisine kalıyor. İnsano lu dünyada da ahirette de kendi cennetini veya cehennemini kendisi hazırlamaktadır.

· Hanımı ile tartışan bir adam Hz Ömere akıl danışmaya gelmiş. Eve yaklaştı ında Hz Ömerin eşi ile ba rışma sesini duymuş ve hiçbir şey demeden geri dönmüş.

· Bir defasında da Hz Ali Hz Fatıma Annemizle tartışmış ve darılarak Mescide gitmiş. Allah Resulü, Hz Alinin moralinin bozuk oldu unu ve bir süre sonra mescitte uyudu unu görünce durumu anlamış kızının yanına gitmiş, olanları sormuş sonra da Hz Aliyi kaldırarak evine götürmüş ve onları barıştırmış.

Demek ki ufak pürüzler her yerde oluyor önemli olan pürüzü gülün dikeni gibi görmek ve huzuru koruyabilmektir.

Mukadder Ârif YÜKSEL

alperen98 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 16.09.2005, 06:57   #2
maussema
Misafir
 
İletiler: n/a
Aldığı Beğeniler :
Beğendiği Mesajlar :
Standart RE: BAZI AiLE PROBLEMLERi VE ÇÖZÜM YOLLARI

Alıntı:

Orjinal Yazarı alperen98

Demek ki ufak pürüzler her yerde oluyor önemli olan pürüzü gülün dikeni gibi görmek ve huzuru koruyabilmektir...
ellerıne saglık gercekten cok guzel bır ıfade

 
Alıntı ile Cevapla
Alt 16.09.2005, 08:02   #3
eslem
Bilgili Üye
 
eslem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 02.09.2005
İletiler: 1.072
Aldığı Beğeniler : 33
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart

ah ah bu konudan çok dertliyim

Allah razı olsun alperen98 kardeşim çok güzel bilgilerde birde hayatımıza geçirebilsek..

eslem isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
StilKonu Etiketleri
aile problemleri , , ailevi problemler , aile problemi , , , , , , ,


Saat : 21:49 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica