Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Islamda Aile Hayatı
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Günümüz gençli inin problemleri ve tavsiyeler

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 16.09.2005, 06:29   #1
Bayram
LA İLAHE İLALLAH
 
Bayram - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01.09.2005
Nereden: Ankara
İletiler: 7.402
Aldığı Beğeniler : 3441
Beğendiği Mesajlar : 2512
Standart Günümüz gençli inin problemleri ve tavsiyeler

Çagımızda madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda etmeye başladı. Maddenin yeni teknolojik gelişimlerle inkişâfı hayatı bir yandan kolaylaştırırken diger yandan zorlaştırıyor. Gelişen teknolojinin en problemli hale getirdigi alan gençliktir. Gençligin problemleri adeta gelişen teknolojiyle dogru orantılı olarak her geçen gün artarak büyümektedir.

XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar gençlerin kişilikleri aile, okul ve çevre ekseninde teşekkül ediyordu. Agırlıklı biçimde aile, ardından okul ve onun ardından sosyal çevre gençlerin şahsiyetlerini yoguruyordu. Gelişen teknoloji bunlara bir dördüncü unsur daha ekledi: görsel medya. Adı TV, radyo, bilgisayar ve internet şeklinde sıralanan bu ortam, gençlerin kişiliklerinin oluşum sürecinde sonradan devreye girdi ama süratle ilk sıraya yerleşti. İnsan ilişkilerini etkileyen bir araç haline geliverdi. Bu yüzden gençligin belli başlı problemlerinin temelinde medyanın ciddi etkisinin oldugu kesin.

Genç, bedeni canlı, ruhu diri; gönlü paylaşıma açık, hayattan beklentisi yüksek insan demektir. Ergenlik dönemini aşmış yetişkinlik dönemine dogru seyredendir. Genç insanda bulunan ve dilimizdeki delikanlılık lafzıyla ifade edilen canlılık, heyecan onu üretken kılan en önemli özelliktir. Delikanlılıgın temeli feragat ve dig ergamlıktır. Bu yüzden insanlar genelde yirmi yaşına kadar idealist, yirmiden otuza kadar sosyalist; yani sosyal adaletten yana, otuzdan sonra hayatın gerçeklerini görüp realist olur, kırk yaşından sonra ise kapitalist olma temayülündedir denir. Nitekim Allah Râsulü der ki: İnsanoglu yaşlandıkça iki duygu gençleşir. Onlar da mal sevgisi ve uzun yaşama arzusudur. Genç insanı daha çok duyguları yönetir. Bu yüzden Efendimiz (s.a) der ki: Gençlik deliligin bir türüdür.

Gençlik ve gençler milletin istikbal potansiyelidir. Kuranda hayatlarını tevhid mücadelesine ayırmış gençlerden bahsedilir. Hz. İbrahimin Nemrud ve kavminin putlarına karşı tevhid mücadelesi, Hz. Musanın Mısırda Firavunun sarayında çektigi sıkıntılar, Hz. Yusufun genç yaşta başından geçen problemler, Hz. Meryemin iffeti ugruna çektikleri gibi.

Başta Kuran ve Hz. Peygamber (s.a)in uygulamaları olmak üzere İslâm gençlere ve gençlige büyük bir de ergatfetmiştir. Hz. Peygambergin etrafında sorumluluk ve yetki verdi i insanların büyük çogunlugu gençlerden oluşmaktaydı. Ayrıca İslam tarihi boyunca gelişen Fütüvvet gelenegi ve Ahilik, gençlerin hem manevi ve kalbî egitimlerini, hem de mesleki formasyonlarını saglayan kurumlar olmuştur.

Degişen ve gelişen şartlar ve teknoloji ile iletişim araçları dünyayı büyük bir köy haline getirmiştir. İletişim agının her geçen gün etkisini artırması kültürel kirlenmişligin önünü açmakta ve pek çok problemi beraberinde getirmektedir. Kültürel kirlenmişligin en önemli problem alanı gençler ve gençliktir. Çagımızda gençligin problemlerini artıran görsel ve yazılı medya özellikle kullandıgı cinsellik objeleriyle gençleri menfi olarak etkilemektedir. Kadın ve erkek dergilerindeki modeller gençlerin de erlerini allak bullak etmekte, tensel hazlar ve cinsel arzular daha öne çıkmaktadır. Cinselligin çok rahat ortamlarda yaygınlaşması erkeklerde evlenme ve yuva kurmada isteksizlik dogurmakta, kadınlarda da anne olma ve çocuk yetiştirme duygularına ket vurmaktadır. İzlenen diziler, televole kültürü ve okunan dedikodu sayfaları gençlerin ciddi ve hayati konulara yönelmesine engel olmaktadır.

Çagımızın gençliginin en önemli problemlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1- Kişilik Problemleri:

Gençlerin ve gençligin her devirde en önemli problemi şahsiyet yani kişilik problemidir. Çocukluktan yetişkinlige geçiş sürecinde gençlerin kendilerini ispat ve özgüven noktasında ciddi problemler yaşadıgı bilinmektedir. Bu dönemde gerekli sevgi ve güven gösterilmeyen gençler daha uzun ve problemli bir intibak süreci yaşarlar. Her dönemde oldugu gibi bugün de toplumsal problemlere sebebiyet veren gençler genelde dagılmış ailelerde ya da sevgisiz ortamlarda Hudâ-i nâbit olarak büyümüş gençlerdir. Bugün tinerci, kapkaçcı gibi sıfatlarla suça itilmiş çocuklarda yaygın problem sevgisizlik ve ilgisizliktir. Gençlerin özgüvenle büyümelerini saglayacak bir sevgi ve güven ortamı hazırlandıgında kişilik problemi kolay aşılabilecek bir meseledir.

2- Arkadaş ve Okul Çevrelerinden Kaynaklanan Problemler:

Bülu çagı ile birlikte gençler, arkadaş ve dost çevreleriyle daha sıkı ilişkiler kurmaya başlarlar. Bu dönemde çocukların iyi aile çocuklarıyla arkadaşlık ve dostluklar kurmalarını saglamak ve onların davranış ve ilişkilerini hissettirmeden takip etmek ve problemlerin çözümünde asla baskıcı olmadan destek olmak son derece önemli bir davranıştır. Çocuklarına otoriter yaklaşımla sahip çıkan ebeveynler farkında olmadan çocuklarını ellerinden kaçırır, ya isyankar ya da pısırık yaparlar. Gençlere arkadaş gibi yaklaşmak; en olumsuz taleplerini bile azarlamadan ikna ederek aşmaya çalışmak lazımdır. Sertlik gençleri bazı şeyleri gizlemeye hatta daha zorda kalınca yalan söylemeye bile sevkedebilir. Bu dönem gençlerin kötü arkadaşlar sebebiyle kötü alışkanlıklar kazanabilecegi zamanlardır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolu ise hiç başlamamaktır.

3- Sokak ve Sosyal Çevreden Kaynaklanan Problemler:

İnsanın şahsiyetini oluşturan ilk alan aile olmakla birlikte okul ile sosyal çevrenin de önemli bir yeri vardır. Köyden şehre akın sürecinde hızla degişen sosyal dokuda, çok ciddi problemler yaşanmaktadır. Gençlerin bu türlü problemlerden etkilenmemesi için onlara steril bir ortam sunmak mümkün olmadıgına göre, soka gın menfi tesirini azaltacak faaliyetlerde bulunmak; sportif ve kültürel etkinliklerle gençlerin boş zamanlarını doldurmak gerekmektedir.

4- İletişim Organları ve Medyanın Yol Açtı ı Problemler:

Medyanın ve iletişim organlarının insan üzerindeki gücü tartışılmayacak bir gerçektir. İnsanların zamanlarının büyük bir bölümünün televizyon, bilgisayar ve internet karşısında geçtigini düşünürsek gençlerimizin ne tür bir bombardıman ile karşı karşıya oldugu anlaşılmış olur. İletişim araçlarını hayatımızdan çıkarmak mümkün olmadıgına göre onları bilinçli ve yararlı bir biçimde kullanmayı gençlere ögretmek gerekiyor. Bu da sabırla ve onların duygularına ve tercihlerine deger vererek aşılabilecek bir problemdir.

5- İnanç Problemleri:

Kişilik problemleri yaşayan ve her türlü kültürel kirlenmişlige açık olan gençlerin en önemli sıkıntılarından biri de dinlerini tam ve dogru olarak ögrenememekten kaynaklanan inanç problemleridir.

Çeşitli sapık mezhep ve din mensuplarının el atmak için fırsat kolladı ı gençlerimizi onların a ından kurtaracak en sa lam yöntem, onları sa lam dini bilgi ve duygularla donatmak, dini hayatın manevi tecrübelerinden geçirmektir.

Misyonerlik, Satanizm, Ateizm gibi akımların, Krişnacılık ve Do u Dinleri gibi sapık fırkaların kol gezdi i günümüzde gençlik ciddi bir inanç tehlikesiyle karşı karşıyadır. Geçmiş dönemlerde ideolojik düşüncelerle ayrıştırılmaya çalışılan gençlik bugün çok daha farklı argümanlar kullanılarak inanç bakımından problemli hale getirilmek istenmektedir.

Ça daş gençli in kişilikli ve problemlerini çözmüş olarak yetişmesi için önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz;

1. Gençlerimizin akli özelliklerini nazar-ı itibara alarak gerekli bilgilerle bezemek ve kafalarını yararlı şeylerle donatmak,

2. Gönül dünyalarını duygu ve sevgi ile yo urarak kulluk bilinci ile ahlakî erdemlere ulaştırmak,

3. Gençlerin güçlü bir irade ile nefislerine hâkim kişilikler haline gelmelerini sa layacak manevi e itim sürecinden geçirmek,

4. Düzgün bir ibadet hayatını özendirmek ve bu tür bir hayatın insanın kendisine ve di er insanlara saygılı olmayı sa layacak bir altyapı oluşturdu unu anlatmak ve bunu fiilen göstermek,

5. Toplum de erleriyle çatışmadan kendine güvenen, inandı ı gibi yaşayan kişiliklere sahip olunmasını sa lamak,

6. Gençlerdeki model insan tutkusu ve onlarla aynileşme duygusundan yola çıkarak onların dünyalarına uygun modeller sunmak. Özellikle tarihî kahramanların hikâyeleriyle, eserleriyle ya da bunlar hakkında yapılan belgesellerle fikri planda gençleri besleyip özendirmek. Bir de yaşayan model insanlarla onları buluşturmak. Gerek akranları arasından, gerekse daha büyüklerden model olabilecek insanlarla bir araya getirmek bu konuda en etkili yoldur.

Dipnotlar: 1) Buhâri, Rikâk, 5. 2) Aclûnî, II. 5, 1530.

( Altınoluk )


***

Son bir not:


En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette bo ulmayandır.
__________________
İlahi ente maksudi ve rizaike matlubi

Edeb ile gelen ,Lütuf ile döner

Bayram isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Cevapla

Seçenekler
StilKonu Etiketleri
, , , , , , , , , insan problemleri ,


Saat : 05:17 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica