Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Kurân-ı Kerim
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Kurani Kerİme Mana Vermek

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 13.04.2008, 07:50   #1
serhendli
Üye
 
Üyelik tarihi: 13.04.2008
İletiler: 21
Aldığı Beğeniler : 5
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart Kurani Kerİme Mana Vermek

KURANI KERİME MANA VERMEK

kONYADAN NİZAMETTİN ALPKANIN SUALİDoğuda medrese usulüarapça öğrendim.Mısıra giderekde arapçamı çok ilerlettim.Mübalağasız söylüyorum ki ana dilim gibi arapça biliyorum.Okuduğum ayeti kerime ve hadisi şeriflerin manasını hemen anlıyorum.Fakat daha sonra Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca yanlış mana vermiş olduğumu görüyorum.Mesela:
(Dilediğimizi hidayete eriştirir dilediğimizi sapıklikda bırakırız.)
Ayetini okuyunca sankibize ibadeti işletende günaha sokanda Allahü teala olduğu anlaşılıyor.Böylece cebriyye denilen sapık fırkanın görüşü ortaya çıkıyor.(İman edip salih amel işleyenler) Ayetini okuyunca amelin imandan bir parça olduğu amelsiz imanın fayda vermeyeceği günah işleyenin kafir olacağı anlaşılıyor.Böylece sapık fırkalardan Mutezile nin görüşü ortaya çıkıyor.Bir ayetten ömür uzamaz ve kısalmaz manası çıkarken başka bir ayette ömürlerin kısaldığı yazılıdır. Ömrü uzatan ve kısaltan amellerin olduğunu okuyorum.Çıkmaz içindeyim Ehli sünnetten ayrılıp sapıtacağım için çok korkuyorum.Hele kuranı kendi görüşüne göre tefsir eden kafir olur hadisini düşündükçe korkum bir kat daha artıyor ne yapabilirim.
CEVAP:Kuranı kermi okuyunca anlamak yanliş mana vermek günah değildir.Yanliş manaya inanmak günahdır Mesela ölüye işittiremezsin ayeti kerimesinden ölülerin işitmediği anlaşılır.Halbuki buharideki hadisi şerifde ölülerin işitt,ğ, yazılıdır.O halde buayeti kerimeye ehli sünnet alimlerinin nasılmana verdiğine bakılır.Onlarda ölüden maksadın kafirler olduğunu bildirmişlerdir.
Mutezile gibi sapık fırkalar şefaat edicilerin şefaati onlra fayda vermez. ayeti kerimesini delil göstererek şefaate inanmadılar.Halbuki tefsir alimleri başka ayeti kerimelerle ve hadisi şeriflerle şefaatin hak olduğunu ısbat etmişlerdir.
kuranı kerimden anladığı mananın doğru olduğunu zannedip evliya kabirlerinde dua etmenin onları vesile ederek Allahü tealadan yardım etmenin şirk olduğunu söyleyenler olmuştor.
Kuran tercümelerinden günümüzde tefsir diye yazılan kitaplardan ve hadis kitaplarından dinimizi öğrenmemiz mümkün değildir. üstelik sapıtır Ehli sünnetden ayrılırız.ilk okul çocuğunun üniversite okumaya kalkışmasına benzer.
sizin gibi iyi arapça bilen Mısılı ve suriyeli bir çok yazarda aynı hatalara düşmüşlerdir.Dini öğrenmek için yanlız dil bilmek kafi değildir.Öyle olsaydı suriye ve mısırın tamamı ehli sünnet olması gerekirdi.72 sapık fırkada kuranı kerime yanliş mana verdikleri için Ehli sünnetten ayrılmışlardır.Kuranı kerimi yanlış anlayan birçok alim olduğuna göre bizim gibilerin fıkıh bilmeden tefsir ilminin kollarnı iyice öğrenip 20 ana 80 ara ilimleri tahsil edip o olgunluğa ulaşmadan kuran tercümesi okuması çok zararlı olur.
Ehli sünnet alimleri bildiriyorki Allahü tealaya tabi olmak isteyen resulullaha tabi olmalıdır. Resulullaha tabi olmak isteyende varisi olan alimlere tabi olmalıdır. Her müslüman 4 hak mezhepden birine uymalı mezhepsiz olmakdan sakınmalıdır.İslam alimlerinden nakil yapmayan hiç bir yazarın kitabını okumamalıdır.
SORU:Resulullahın varisi olduğu bildirilen islam alimleri kimlerdir.Bugün bir profösöre alim denilebilirmi.
CEVAP:Resulullahın varisi olan ve kendilerine ulamai rasihin denilen alimler eskiden çokdu.Şimdi yeryüzünde böyle alim yoktur.Mutlak müçtehit bulunmadığı gibi Mezhepte müçtehidde yoktur.Şevahidil hakda buyruluyorki
Hicri 4. asırdan sonra dünyada içtihad edeb,lecek alim kalmadı.Şimdi müslümanların bilinen 4 mezhepden birine uymaları lazımdır.
DİN ALİMİ OLABİLMEK İÇİN:8 yüksek din bilgisini bütün inceliği ile öğrenmek fen bilgisindede kafi malumata sahip olmak gerekir.Müfessir tefsir kitabı yazan değil kelamı ilahiden muradı ilahiyi anlayandır.Tefsir ancak fahri alemin mubarek lisanından sahabeyi kiram ve onlardan tabiin ve tebei tabiine ve böylece sağlam kıymetli insanların rivayet ile fıkıh ve kelam alimlerine gelen haberlerdir.
Eshabı kiram kitabında diyorki :Müçtehid olmak için.
Arabi ilimleri ve kuranı kerimi ezbere bilmek
her ayeti kerimenin manayı muradisini, manayı zımni ve iltizamisini bilmek ,Ayeti kerimelerin geldikleri zamanları ve gelme sebeplerini ve ne hakkında geldiklerini Külli ve cüzzi olduklarını nasih veya mensuh olduklarını mukayyed veya mutlak olduklarını ve kıraatı seba ve aşereden ve kıraatı şazzeden nasıl çıkarıldıklarını bilmek hadis kitaplarındaki yüzbinlerle hadisi ezberden bilmek ve her hadisin ne zaman ve ne için irad buyrulduğunu ve manasının ne kadar genişlediğini ve hangi hadisin diğerinden önce geldiğini ve bağlı bulunduğu olayları ve hangi vaka üzerine irad buyrulduğu kimler tarafından nakil ve rivayt buyrulduğu ve nakledenlerin ne ahlakda olduğunu bilmek fıkıh ilminin usul ve kaidelerini tanımak 12 ilmi ve kuranı kerimin ve hadisi şeriflerin işaretlerini rumuzlarını açık ve kapalı manalarını kavramak ve bu manalar kalbinde yer etmiş olmak kuvvetli iman ve vicdan sahibi olmak lazımdır.Bütün bu üstünlükler ancak eshabı kiramda ve sonra 200 yıl içinde yetişen bazı büyüklerde bulunabildi.Daha soraları fikirler reyler dağılıp bidatlar çıkıp yayıldı B öylece üstün zatlar azala azala 400 yıl sonra bu şartlara haiz olan yani mutlak müçtehid olarak meşhur olan görülmedi.
Yüksek din bilgileri 8 dir. tefsir, usulu kelam, kelam ,usulü hadis, ilmi hadis, usulu fıkıh fıkıh, ilmi tasavvuftur.Bu 8 ilmi öğrenebilmek için gerekli alet ilimleri ise 12 dir.Bunlar sarf,iştikak,nahv, kitabet,iştikakı kebir,lugat ,metni lügat,beyan, meani,bedi, belagat ve inşa ilimleribir.(hadika)
Mevduatül ulum kitabının tefsir iliminin dalları bölümünde Kuranı kerim ilmi içinde şaşılacak akıllara durgunluk verecek sayısız acayip haller bulunan engin bir denizdir.Öyle yüksek ve metin bir dağdırki ondaki hayret veren şeyleri öğrenmek her sırrına erişmek imkansızdır.Bu ilmin pek çok dalı vardır. denilerek 60 dan fazla tefsir ilminin kolu olduğu bildirilmiştir.
Fetva bir hususun dine uygun olup olmadığını hangi fıkıh kitabının neresinden alındığını bildiren hüküm demektir.Kaynağını göstermeden caiz veya caiz değil demek fetva olmaz.Muftinin müçtehid olması lazımdır.Müçtehid olmayan kimse müftü yapılırsa bunun müçtehitlerin bildirdiklerini okuyup öğrenerek bunları söylemesi lazımdır.(ibni hümam)
Müçtehid olmayan kimse bir hadis işitince bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez.Mezhebindeki müçtehidlerin verdiği fetva ile amel eder.
Cengiz han fatimiler ve hatta abbasiler zamanında haramlara caiz diyen müfti adını taşıyan devlet memurları vardı. Bunların yanında bir kısmıda gerçekten islam müftisi idi.Bir kısmı ise o zamanki hükümdarın arzusuna göre konuşurkardı. İslam müftileri Allahü tealanın emir ve yasaklarını bildiren alimlerdi.Müfti denilen devlet memurları ise zaten dini bilmezlerdi.Hükümdarın arzusuna göre konuşurlardı.Böyle uydurma fetvaların verildiği zamanlarda dinini kayıran müslümanlar alimlerin yazdığı fıkıh ve ilmihal kitaplarına uyup dinlerini kurtardılar.


Makamatı mazhariyede 12. faslında diyorki:Allahü tealaya ve resulüne ve onun Allahü tealadan getirdiklerinin hepsine inandım.Allahü tealanın dostlarını severim düşmanlarını sevmem demek kafidir.Her bilgiyi her delil ile ısbat etmek yani kuranı kerimdeki ve hadisi şeriflerdeki yerini göstermek Alimlerin vazifesidir.Her müslümana lazım değildir.
BÜTÜN MÜSLÜMANLARA ÖNCE LAZIM OLAN ŞEY:
Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi bir iman ve itikad edinmektir.Peygamberimizin yolunu bildiren Kuranı kerimden muradı ilahiyi anlayan hadisi şeriflerden muradı peygamberiyi çıkaran bu büyük alimlerdir.Kıyamette kurtuluş yolu bunların gösterdiği yoldur.Allahü tealanın peygamberlerinin ve onun eshabının yolunu kitaplara geçiren değiştirilmekden koruyan Ehli Sünnet alimleridir.
Dört mezhepte içtihad derecesine yükselmiş olan müçtehidlere ve bunların yetiştirmiş oldukları büyük alimlere Ehli sünnet alimleri denir.Ehli sünnetin reisi ve kurucusu (imamı azam ebu hanifedir.)ve iki imam imamı maturudi veimamı eşari dir.Bu büyük imamın ve yüzlerce talebesinin ve bunların yetiştirdiği binlerce büyük insanın yazdığı milyonlarca kitap peygamberimizin yolunu bütün dünyaya doüru olarak yaymış ve tanıttırmıştır.
Taşköprülüzade ahmet efendinin Miftahüs sade kitabı 500 den fazla ilmi tarif ve izah edip her ilimde yazılmışkitap ve bunların yazarları hakkında bilgi vermekdedir.Oğlu kemaleddin muhammed arapçadan türkçeye çevirmiş ve MEVDUATÜL ULUM adını vermiştir.Bu kitabı okuyan kimse islamiyetin 20 ana ilmini ve bunların kolları olan 80 ilmi ve bu ilimlerin alimlerini ve her birinin yazdığı kitapları görerek durmadan yılmadan yazan islam alimlerinin çokluğu ve her birinin ilim deryasına dalmadaki maharetleri karşısında hayran kalmakdan kendini alamaz.
Bu kitaplarında tabiyecilerin ve maddecilerin sözlerini ve müslüman olmayanların islamiyete sokmak istedikleri uydurmaları deliller ile red ederek hepsini susturmuşlardır.Kötü maksadlarla kuranı kerime yanliş mana vermeğe bozuk tercümeler yapmağa kalkışanlara yüz karalarını meydana çıkarıp bir tarafdan iman edilmesi lazım gelen şeyleri birer birer açıkca yazmışlar bir tarafdan bütün dünyada olmuş ve kıyamete kadar olacak her olay ve hareketin fıkıh hükümlerini doğru olrak yazmışlardır.
İmamı azam dersinde hazır bulunan talebesinden 800 den fazlasının isimleri ve hal tercümeleri kitaplarında yazılıdır. Bunlardan 560 ı fıkıh ilminde derin alim olarak şöhret bulmuş 36 sı içtihad makamına yükselmiştir.
Her bidat sahibi kuranı kerimden ve hadisi şeriflerden manaları açık olmayan ( müteşabih) itikad bilgilerinde yanliş tevil yaparak yanliş mana çıkardığı için hak yoldan ayrılmıştır. halbuki peygamberimiz kendi görüşüne göre mana çıkaran kafirdir buyurmuştur. Allah muhafaza
Ehli sünnet alimleri bu bilgileri Eshabı kiramdan bunlarda resulullahdan öğrendiler.Her bidad sahibi tutduğu yolun doğru olduğunu sanır ve iddia eder.Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından kıl kadar ayrılanların sözleri ve kitapları zehirdir.Hele dünyalık toplamak isteyenlere alet olmamalıdır.Çünkü Din geçim vasıtası yapılamaz para kazanmak için alet edilmez.
Kalpde doğru imanın bulynmasına alamet kafirleri düşman bilip onlara mahsus kafirlik alametlerni yapmamakdır. Çünkü islamile küfr birbirinin zıddıdır.Birinin bulunduğu yerde diğeri bulunmaz gider.Bunlardan birisine kıymet vermek diğerini hakaret ve kötülemek olur.Ail imran 149.
Müslümanların bilmesi lazım olan bilgilere ulumu islamiyye denir. Bazısı farz bazısı sünnet bazısını öğrenmekde mübahdır. İki büyük kısma ayrılır. Din bigileri Fen bilgileri
Din bilgileride zahiri ve barıni diye ikiye ayrılır.Nakl yolu ile gelen bilgiler çok yüksekdir.Bunlar hiç bir zaman hiç kimse tarafından değiştirilemez. Akıl yolu ile ( fen ) bilgileri ise değişebilir.Ancak nakl yolu ile gelen bilgilerle öğrenilmesi ve sonuçlarınınislamiyete göre açıklanması insanlara faydalı olması zulüm ve işkence vasıtası yaplmaması emr edilmiştir.
Mecellede 36. maddede ve sonraki maddelerde zamanın değişmesi ile örf ve adete bağlı hükümler değişebilir ama nassa dayanan hükümler değişemez yazmaktadır.
Peygamberimizin bir hadisi şerifinde Birbirinize müslümanlığı öğretiniz EMRİ MAĞRUFU bırakır iseniz en kötünüzü başınıza mussallat eder ve dualarınızı kabul etmez .Bütün ibadetlerin sevabı Allah yolunda gaza sevabının yanında denizde damla gibidir Gaza sevabıda Emri mağrufun yanında denizde bir damla gibidir buyuruyor.
Tabiki emri marufu herkez yapamaz şartları var Alimlerin görevidir .Nefret ettirmeden fitne çıkarmadan yapılması lazım.

1 Hayır ve şerrin Allahtan olduğuna inanmak. insanda iradeyi cüzziye vardır.İşldiği gnahlardan mesuldur.
2.Amel imandan parça değildir.Yani ibadet etmeyen veya günah işleyen mümine kafir denmez.
3.İman artıp eksilmez
4.Kuranı kerim mahluk (yaratık) değildir.
5.Allahü teala mekandan münezzehdir.
6.Ehli kıble tekfir edilmez.
7.Kabir suali ve kabir azabı hakdır.
8.Gaybı yalnız Allahü teala bilir.Dilerse enbiya ve evliyasınada bildirir.
9.Evliyanın kerameti hakdır.
10.Eshabı kiramın hepsi cennetliktir.(Hadid 10)
11.Ebu bekir sıddık eshabı kiramın en üstünüdür.
12.Mirac ru ve bedenle birlikde olmuştur.
13.Öldürülen intihar eden eceliile ölmüştür.
14.Peygamberler günah işlemez.
15.Bugün için 4 hak mezhepten birinde olmak.
16.Peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır.
17.Şefaate ,sırata,hesaba,mizana inanmak.
18.Ruh ölmezKafir ve müslüman ölülerin ruhları işitir.
19.Kabir ziyareticaizdir.Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip onların hürmetine dua etmek ve onlardan yardım istemek caizdir.(vehhabiler buna şirk derler)
20.Kıyamet alametlerinden olan Deccal, dabbetül arz,Hz.Mehdinin geleceğine Hz.isanın gökten ineceğine Güneşin batıdan doğacağına ve bildirilen diğer kıyamet alametlerine inanmak .imamı azam hz.leri kıyamet alametlerine tevilsiz inanmalı buyuruyor.Bir hadisi şerif meali (Güneş batıdan doğmadıkça kıamet kopmaz o zaman herkez iman eder ama artık fayda vermez) Buhari müslim . Güneşin batıdan doğmasını avrupa müslüman olaacak diye tevil etmek imamı azamın sözüne aykırıdır.Hiç bir islam alimi tevil etmeniştir.Nitekim salat dua dır namaz diye birşey yok diyenler çıkmıştır. o zaman ortada din diye birşey kalmaz.Birde avrupa müslüman olunca iman niye fayda vermesin?Güneşin batıdan doğması ilmende mümkündür.
21.Ahirette Allahü teala görülecektir.
22.Kafirler cehennemde sonsuz kalır ve azapları hafiflemez gittikçe artar.
23.Mest üzerine mesh caizdir.
24.Sultana isyan caiz değildir.(Bu bilgiler Fıkhı ekber,nuhbetül leali,R. nasihin,M.Rabbani,F fevaidden alınmıştır
KURANI KERİM:Kuranı kerimi tam olarak yalnız Resulullah anlamıştır.Çünkü muhatabı odur.Kuran ona gelmiştir.Ondan başkası tam anlayamaz.Onun için Allahu teala buyuruyorki (insanlara açıkla diye kuranı sana indirdik.Nahl44)
Açıklamak ayeti kerimeleri başka kelimelerle ve başka surette anlatmak demektir.Bırakın bizleriÜmmetin alimleride ayetleri anlayabilselerdi ve kapalı(müteşabih) olanları açıklayabilselerdi Allahü teala peygambeine sana vahy olunanları tebliğ et der açıklamasını emr etmezdi Bu ve benzeri ayetlere rağmen (Resulullah kuranı getirmekle işi bitmiştir o bir postacı idi (haşa) diyenler vardır.
Eshabı kiram ana dilleri arapça olduğu halde bazı ayetleri anlayamayıp Peygambe efendimize sorarlardı Resulullah Kuranı kerimin tefsirini eshabına bildirmiştir.Eshabı kiramın bildirdiğinden başka türlü söyleyenler dalalete hatta Allah korusun küfre düşer Tefsir yorma ilhama değil nakle dayanır.
M Masum faruki Hz.leri buyuruyorki :Birgün Peygamber efendimiz ince marifetleri onun seviyesine göre anlatıyord.Yanlarına Hz. ömerb geldi . konuşma tarzını değiştidi Hz. osman gelince biraz daha değiştirdi Hz.Ali gelince hepsinin anlayacağı tarzda değiştirdi.Bu istidat ve anlama derecelerinin farklı oluşundan meydana gelmiştir.Benden sonra peygmber gelseydi ömer peygamber olurdu osmanın şefaati ile 70.000 kişi sorgusuz cennete gidecek ali ilim şehrinin kapısıdır buyurduğu halde Hz.ebubekire anlatılan tefsiri bile anlayamadılar.
Birhadisişerifde insanların anlayişlarına göre söyleyin inkarcı olmasınlar Allah ve resulünü yalanlamasınlar.Buyurulmiştur (Buhari)
Kuranı kerimi arapça bilende tam anlayamaz.Dil bilmek ayrı ilm bilmek ayrıdır.Türkçe bilen tıp ,hukuk, kimya biyoloji anlayabilirmi
mEvduatül ülum da deniyorki;Kuran ilmi içinde şaşılacak akıllara durgunluk verilecek sayısız acayiphaller bulunan engin bir denizdir.Ondaki her ilmi öğrenmek sırrına erişmek imkansızdır.İnsanların yazdığı anayasayı bile anlamak için hukukçulara gidiliyor.Bir kanunda bile herkez aynı şeyi anlamazken Allahın kelamını nasıl anlayabilir.
Kuranı kerimin açıklanması;Yusuf suresinin (Anlayabilmeniz için Kuranı arapça indirdik.)mealindeki 2. ayeti kerimesi tefsirlerdev özetle şöyle açıklanıyor.( Kuranı kerimi herhangi bir lisan ile değil en geniş en açık olarak Arapça olarak indirdik.Eğer iyi düşünürseniz bu kitabın ulviyetini kendisinin bir şaheser sözlerinin bütün insanıığa hitab ettiğnğ göür müslüman olmayı en büyük bir vazife en yüksek bir saadet telakki edersiniz.Ey araplar kuranı kerim sizin dilinizle indi Edebiyatçıların şairlerin sözüne benzemediğni gördünüz.Bunun insan sözü olmadiğını ilahi bir kelam olduğunu dişünürseniz anlarsınız.)
Demekki ayetteki anlamak bunun ilahi kelam olduğunu anlamaktır. Yoksa Ahkamını anlamak değildir. Eğer öyle olsaydı resulüm Kuranı insanlara açıkla buyurmazdı( nahl 44)
Fusulet suresinin (Eğer biz kuranı yabancı bir dil ile gönderseydik ayetleri tafsilalı şekilde açıklanmalıydı.Araplar için arapça olmayan bir kitapmı olur derlerdi DEKİ O kuran inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. inanmayanların ise kulaklarında bir ağırlıkvardır. ve kuran onlara kapalıdır. sanki onlara uzak mesafeden bağrılıyorda kurnın ne söylediğni anlayamıyorlar mealindeki 44. ayetin açıklamasıda şöyledir. Kuranı kerim sizin lisanınızda arapçadır. siz arap olduğunuza göre ifadelerin vecizliğinden ilahi bir kelam olduğunu anlarsınız.yoksa arapça bildiğinize göre kuranın hükümlerinide anlarsınız) Denmiyor Ayetin devmında inanmayanların (Yanlız kuran diyenlerin)Kuranı sağırlar gibi anlamadıkları bildiriliyor.
Köylüye ait kanunların vali,kaymakam,muhtar eliyle geldiği gibi Askerdeki orgeneralin ere emrinin gelirken sıralı komutanlardan geçerek geldiği gibi,Anayasa hükümlerinin kanun, tüzük genelgelerle açıklandığıgibi alimlerde bize açıklanmış halde fıkıh ilmihal kitaplarını bırakmışlardır.

FIKIH ALİMLERİ 7 TABAKADIR:En yüksek derecedekiler ahkamı islamiyede müçtehid olanlardır.Bunlara mutlak müçtehid denir 4 mezhep alimleri bunlardandır.
2.Tabaka:Mezhepte müçtehid denilen büuük alimlerdir.Ebu yusuf ve İmam muhammed şeybani ve diğer talebeleri böyledir.Bunlar imamı azmın usul ve kaidelere uyarak delillerden hüküm çıkarırlar.Çıkardıkları hükümlerden bazıları imamı azamın hükümlerine uymayabilir.Bunlarada mezhepde mutlak müçtehid denildiği mizanül kübrada 17. syfada yazılıdır.
3.Tabaka:Mesellerde müçtehid olan alimlerdir.Bunlar ortaya yeni çıkan meselelerin hükümlerini bulurlar.Bunların bulduğu hükümlerin ilk iki tabakanın hükümlerine uyması lazımdır.Hassaf,tahavi,kerhi,şemsül eimme,halvani, serahsi,pezdevi,kadihan bu alimlerdendir.
4.Tabaka:Bu tabakadan sonraki alimler müçtehid değildirler.mukallitdirler.Mücmel kısabildirilmiş olan iki türlü anlaşılabilecek olan hükümleri açıklayarak bir manasını seçer.Ebu bekr ahmed razi bunlardandır.
5.Tabaka:Eshabı tercihtir.Kendilerine gelmiş olan çeşitli rivayetler arasından sahih olanlarını seçerler. Kuduri ve hidaye sahibi Burhaneddin merginani bunlardandır.
6.Tabaka:Eshabı temyiz olup kavi hükümleri zaif olanlardan Zahir haberleri nadir olanlardan ayıran mukallid imamlardır. kenz, muhtar ,ihtiyar , vikaye ,mecmaul bahreyn kitaplarının sahipleri bunlardandır.
7.Tabaka:Yukarıda bildirilen hizmetleri yapamayan ancak önceki tabakaların kitaplarından doğruolrak nakil yapabilen mukallitlerdir. TAHTAVİ, İBNİ ABİDİN, DURRUL MUHTAR sahibinin bunlardan olduğu Mecmau zühdiyyede yazılıdır.Altıncı tabakadaki alimler kıyamete kadar bulunacak hakkı batıldan ayıracaklardır.Ümmetimden hak üzere olan alimler kıyamete kadar bulunacaktır hadisi şerifi bunu haber vermektedir.

serhendli isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 13.04.2008, 07:51   #2
serhendli
Üye
 
Üyelik tarihi: 13.04.2008
İletiler: 21
Aldığı Beğeniler : 5
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart

Soru:Tefsirden mealden din öğrenmeye kalkışmayın bu mümkün değil deniyor.Kaş yapalım derken göz çıkar deniyor.Peki biz dinimizi nereden öğreneceğiz?
CevapİFıkıh ,tefsir,hadis ilimlerinde ve tasavvuf ilminde çok derin alim olan 100 den fazla kıymetli kitap yazmış bulunan Abdulgani nablusi Hz.leri konu ile ilgili olarak buyuruyorki;
FIKIH bilgileriniderin alimler kuranı kerimden ve hadisi şerifden çıkarmışlardır.Bunun için din bilgilerini ancak fıkıh kitaplarından öğrenilir.Müçtehid olmayanların tefsirden fıkıh bilgis, öğrenmesi imkansızdır.Cehenneme gidecekleri hadisi şerif ile bildirilen 72 sapık fırka kuranı kerimden yanlış mana çıkardıkları için sapıttılar.Alimler sapıtınca diğerlerinin tefsir okuması felaket olur.Kuranı kerimin hakiki manasını öğrenmek isteyenEhlisünnet alimlerinin kelam fıkıh ve ahlakmkitaplarını okuması lazımdır.
Fıkıh ilmi insanın yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir.Fıkıh bilgileri kitap sünnet icma ve kıyasdan çıkarılır.Dinin emirlerini bilen müçtehid alimlere Fakih denir.
Bir kimse kuranı kerimi i,htiyaç miktarı ezberledikten sonra (enaz namaz kılack kadar)Fıkıh la meşgul olmalıdır.Çünkü kuranın tamamını ezberlemekfarzı kifaye fıkıhın kendisine lazım olanını ezberlemek farzı ayndır.Dinimiz fıkıh ilmine çok önem vermiştir.Hadisi şerifte en kıymetli ibadet FIKIH ilmidir buyurulmuştur.İman itikat bilgilerini anlatan ilme kelam ilmi denir.alimlei ve ilmi çok büyüktür.Akaid kitaplarıda denir.amel edilecek beden ile yapılacak bilgileri anlatan ilmede ilmi fıkıh denir.4 mezhebin kelam kitapları aynı olup. Fıkıh kitapları n aslı 4 dür .Fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkca anlatan kitaplara ilmihal denir.(kitap tanıtımında ilmihallerle ilgili ayrıtılıbilgi verilmiştir lütfen oradan okuyunuz)
Soru:Bir dni kitabın muteber olup olmadığı nasıl bilinir.
Cevap:Günümüzde müçtehid,muhaddis,müfessir bulunmadığı için yazılan bir kitabın muhakkak muteber kitaplardan nakledilmiş olması gerekir. Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde manaları açık olmayan yerlerden bidad sahipleri yanlış tevil ederek yanlış mana çıkarmışlardır.Halbuki mektubatı rabbanideki hadisi şerifde kuranı kerimden kendi aklına göre ve bilgisine göre mana çıkaranların din büyüklerinin peygamber efendimizden ve eshabı kiramdan alarak yaptıkları tefsire aykırı tefsir yazanların müslümanlıkdan çıkacağı bildirilmektedir.Berikadaki hadisi şeriflerde buyurulduki(Kuranı kendi görüşüne göre açıklayan DOĞRU OLSA BİLE muhakkak hata etmiştir. nesai)(Kuranı kerime EHLİYETİ olmadan mana veren cehennemde azab görür. tirmizi)Hadisi şerifdende anlaşılacağı gibi bir kimse ehliyeti olmadan mana verse bile hata edmiş olur.
Hadisssi şerifleri ve ayeti kerimeleri hadis kitaplarından ve direk kuranı kerimden değil hakiki islam alimlerinin kitaplarından alarak nakletnek gerekir.Böylece nefs de aradan çekilmiş olur.Nefs pay alamayacağından gururdan kibirden nisbeten kurtulunur.Gerçek islam alimleri hocamdan işittimki hocam buyurduki diye başlarlar.Hekez hocasını söyleyincede rivayetler peygamberimize kadar gider dine ekleme çıkarma yapmaktan kurtulunmuş olur.İmamı azam 800.000 meseleyi çözmüştür.
Eshabı kiramın hepsi birer müçtehid olduğu için bizim gibi müçtehid olmayan kimseler. bunlardanda nakil yapamaz.Mesela Hz.Alinin veya Hz.ömerin bu hususdaki hükmü şudur bizde öyle yaparız demek caiz olmaz.Çünkü onların hükmü kendileri için muteberdir.Eğer bir sahabinin bildirdiği hüküm mezhebimizdede varsa uyabiliriz.Kısacası biz mezhebimizin hükmüne uyarız.Diğer mezheplerdeki hükümlere ancak ihtiyaç halinde uyarız.Bununda usulü vardır .zaruret olursa uyulur.ihtiyaç ve zaruret farklıdır.uyulurkende bazı kaideler vardır onlara dikkat etmek şartı ile uyulur .aksi halde yanlış yaparız.işte fıkıh öğrenmek ilmihal okumak bunun için en büyük ibadet olmuştur.Haramlardan sakınmak ibadet etmekden önce gelir.Mesela seferde güçlük halinde öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı birleştirerek kılabiliriz.Ama şartları kaideleri var.çünkü Çeşitli muteber kitaplardaki hadisi şerifler alimler arasındaki fıkhi ayrılığın RAHMET olduğu bildirilmiştir.Oyüzden islamiyet kolaylık dini denmiştir .Ama bu kolayına geleni yapmak değil mezhep imamlarımızın daha önce açıklanmış olan nice özellikleri kendisinde toplayıp akıllara durgunluk verecek ilimleri sayesinde dini kaidelere uyarak islamiyetin ayet ,hadis ve peygamberimizin uygulamalarından her mezhep imamımızın çıkarmiş olduğu kaidelere uygun olrak yapmaktır.


Hadisi şşerifleri her okuyan anlayabilirmi:İyi bilinmelidirki hiç bir hadis kitabında uydurma hadis olmaz.Çünkü Ehli sünnet alimleri uydurma hadis nakletmenin vebalini çok iyi bilirler.Hadis bir ilimdir.o hadiste kastedilen mana nedir?Bilmeden hemen uydurma demek o hadis alimine büyük bir iftira olur.Mesela (Cimri çok ibadet etsede cennete girmez.Cömert çok günah işlesede cehenneme girmez.)hadisi şerifine bakan birisi demek namaza oruca imana ihtiyaç yok,cömert oldukmu cennete gideriz zannedebilir.Alimlerimiz bu hadisi şerifi şöyle açıklıyor.Cömerdin imanı yoksa ebedi olarak cehennemde kalır.İmanı varsa sevapları fazla ise cennete girer.Cimri cennete giremez demek hiç girmez demek değildir.(cimri günahının cezasını çekmedikçe cennet giremez)demektir.Hatta sevabı çoksa cehenneme girmedende cennete girebilir.Şartsız bildirilenleri şartlı anlamalıdır.
Ana babasını razı eden cehenneme girmez.incitende cennete gigmez.Hadisi şerifide böyledir.Müslümanda bulunması gereken şartlar varsa o zaman cennete girer.Dine atkırı işlerde ana babanın verdiği emre uyulmaz.
Yetim malı yiyen cennete giremez hadiside böyledir.Komşusu aç iken tok yatan mümin değildir hadiside böyle.İki rekat kuşluk namazı bir hac ve umreye bedeldir. hadisi şerifindeki hacda elbetteki nafile hacdır.
Abdest alanın bütün günahları affolur hadisindede maksad küçük günahlar ve tövbe edilmiş günahlardır.Büyük günahlar ve kul hakları ödenmedikçe af edilmez.
Deve eti yemek abdesti bozar(müslim,ebu davud,tirmizi)Halbuki deve eti yemek yalnız hanbelide bozar.
Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar.(müslim .tirmizi,nesai)Halbuki hiç bir mezhepte bozmaz.Kütübü sitte denilen 6 kıymetli hadis kitabında n 5inde mevcuddur.Hiç bir hadis alimi bu hadise uydurma dememiştir.Bu hadisi şerifin açıklaması mizanul kübra kitabında vardır.
ön avretine dokunan erkeğin abdesti bozulur.hadisindede halbuki hanefide bozmaz diğer üç mezhepte bozar.işte fıkıh ilmi bunun için önemlidir.Ehli sünnet alimlerinin açıklamaları bunun için önemlidir.Bir mezhebe tabi oluup onun inceliklerini bilmek bunun için önemlidir.Buna benzer hadisi şerifler çoktur.
Ön avretine dokunan erkeğin abdesti bozulmaz.çünkü oda vucuddan bir parçadır.hadisindede durum aynıdır.
Eli ile ön avretine dokunanın abdesti bozulur(hakim) hadisi şerifinde ise avret yerine dokunursa deniyor.Kadınmı erkekmi elin içi ilemi dışı ilemi bunlar açık değildir.Halbuki hanefide erkek ve kadın bildirilen yere dokununca bozulmaz.Fakat şafide ise elin içi ile değince bozulur.
Başkasına hatta erkek veya kız kendi bebeğininkine deysede bozulur.Malikide ise erkeğin bozulur.Hanbelide ise her halukarda bozar.
Bu hükümleri bizim hadisi şeriflerden çıkarmamız mümkün değildir.
Diğer mezhepleri öğrenipde ne yapacağız kendi mezhebimizi öğrensek yeter diye akla gelebilir.Zaruri hallerde mezhep taklid edeceğimiz zaman taklid ettiğimiz mezhebin o konu ile ilgili hükümlerinin tamamına uymamız lazım usulü şartı denilen hadise bu.

KÜFRE DÜŞÜREN HALLER:
1.Allahü teala arştan ve gökten bize bakıyor demek.
2.Sen banazulmettiğn gibi Allahü tealada sana zulmediyor demek(Haşa allahü teala zulmetmez.)
3.Filan müslüman benim gözümde yahudi gibidir demek
4.Yalan bir söze Allah biliyorki demek(Allahü tealayı yalancı şahit gibi göstermek haşa)
5.Melekleri küçültücü şeyler söylemek.(Haşa zebani gibi)Kız zannetmek.
6.Kuranı kerimin bir harhine küçültücü söz söylemek.inanmamak
7.Çalgı çalarak kuranı kerim okumak.
8.Kuranı kerimi şaz olan harflerle okuyup kuran budur demek.
9.Peygamberlere küçültücü şeyler söylemek.(isimlerini kısa söylemek de uygde uygun değildir.)
10.Kuranı kerimde isimleri bildirilen peygamberlerden birine inanmamak.(124 binden fazla peygamber geldiği için bu şekilde inanmamız lazım )
11.Çok iyilik yapan birisi için peygamber gibi adam demek
12.Peygamberler muhtac idi demek(çünkü onların fakirlikleri kendi istekleri idi
13.Birisi peygamber olduğunu söylese inananlarla birlikde küfr olur,
14.Ahirette olacak şeylerle alay etmek(komik prğramlara dikkat)
15.Kabirdeki ve kıyametteki azablara akla fenne uygun değil diye inanmamak
16.Cennette Allahü tealayı görmeğe inanmamak
17.Ben cennet istemem Allahü tealayı isterim demek
18.Fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek
19.Namaz kılsamda kılmasamda birdir demek
20.Farz olan emirleri yapmam demek
21.Faiz helal olsaydı demek(haramlar helal olsaydı demek)
22.Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek.
23.Meşhur sünnetlerden birini beğenmemek.
24.İmamı azmın kıyası hak değildi demek
25.Kabrim ile mimberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir hadisi şerifini işitince ben mimber hasır ve kabirden başka birşey göremiyorum demek.
26.İslam bilgilerini ve alimlerini aşağılamak.
27.Kafir omayı ve kafir biri ile evlenmeye niyet etdiği anda küfr olur.
28.Başkasının kafir olmasını isteyen küfrü beğendiği için kafir olur
29.Küfre sebep olan şeyleri bilerek söylüyorsa küfürdür.Bilmeden söylüyorsa alimlerin çoğuna göre yine küfrdir.
30.Beline zünnar denilen papaz kuşağı bağlamak ve küfre mahsus şeyleri giymek küfr olur.
31.Yanındakileri güldürmek için dine aykırı yada alay maksadı ile söz söylemek.
32.Gıybet etmedim onda bulunanı söyledim dese küfr olur
33.Çocuk iken nikah edilmiş kız akıl baliğ olduğu zaman imanı islamı bilmese sorulunca anlatamasa kocasından boş olur.(anlatmaya aklı yetmezse anlatılır ve böyle inandım dedittirilir)
34.Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emr eden kimseye iyi yaptın diyen kafir olur.
35.Mevki sahibi birisine aksırınca (yerhamükellah) denilince büyüklere karşı böyle söylenmez diyen
36.Allahın rahmetinden ümit kesmek küfr olur.
37.Bildiği halde kıbleden başka yerde namaz kılmak
38.Toplanan vergilerin sultanın mülkü olduğuna inanmak
39.Bir kimse baştan aşağı ipek giyse diğeride mubarek olsun dese küfr olur
40.Bir kimse yemek yerken konuşmamak mecusilerin iyi adetlerindendir dese kafir olur.
41.Bir kimse evladı ölen bir kimseye Allahü tealaya senin oğlun gerekli idi dese küfr olur.
42Bir kimse haram yerken bismillah deseküfr olur
43.Gaybı Allhü teladan ve onun bildirdiklerinden başkası bilemez bilirim diyen kafir olur.
44.Siyah köpeklere arap hamam böceğine karafatma demek
45.Rızık Allahü tealadandır fakat kuldan hareket gerekir dese şirk olurHreketde Allahü tealadandıri
46.Peygamberimizin Sünnetleri ile alay etmek
47.Bir kimse Adem aleyhisselam buğday yemeseydi bizde şaki olmazdık dese küfr olur.
48.Bir kimse şimdi sana sövmem sövmenin adını günah koymüşlar demek
49.Sünnet üzere okunan ezana kıymet vermemek
50.Kuranı kerime kendi görüşü ile mana veren
51.Kafire saygı ıle selam veren
52.Allahü telanın haricideki şeyler için yemin etmek (oğlumun başı için vesaire)
53.Falcılara yıldıznameye bakıyorum diyen üfürükçülere inanmak
54.Nevruz ve mihrican günlerini bayram bilmek
55.Sihir Allahü teala izin verirse tesir eder muhakak tesir eder diyen
56.Allahü tealadan başkasına yaratıcı demek
57.Abdulkadir yerine abdulkoydur demek Hıyar aleyhisselam demek
58.Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılmak
59.Eshabı kiramdan herhangi birine ehli beyte dil uzatmak.Ustünlük sıraları hilafetlerindeki sıradır.Bunun tersini düşünmek
60.Üzerinde kabe resmi ve mubarek yazı olan örtü ve secadeyi yere sermek üzerinde namaz kılmak edebe aykırıdır çok sakıncalıdır hatta hacı şakir ismi yazan sabunları dahi belden aşağı tutmamalıdır hemen yazıyı silip ondan sonra kullanmalıdır.Terliklere dahi mubarek isimler yazılmıştı bir zamanlar unutmayalım biz koyun olursak güden biri bulunur.Artık kabe resimsiz seccadelerde üretiliyor.yeterki bilinçli olalım
61.Herhangi bir hadisenin kendi kendine olduğuna inanmak
62.Namaz surelerini okumayı iyi öğrenmeli manayı bozavak şekide okumamalı
63.İsa aleyhiselamın gökten ineceğine inanmamak
64.Kuranı kerimi teganni ile okuyan (şarkı kalıbı gibi)ıa ne güzel okudun diyen
65.Cin ve perilerin varlığına inanmayan
66.Tenasuha yani ölen insanın ruhunun başka bedene geçtiğine inanmak
67.Kuranı kerimin zahiri manası olduğu gibi batıni manasıda vardır esas batıni manası lazımdır demek
68.Büyükgünahda ısrarda küfr olur
69.Allahü teala akıllıdır şuurludur sanatkardır diyerek insanda olan özellikleri aAllahü tealaya Allahü tealada olan özellikleri insanlarda olduğunu söylemek
70.Biz olgunlaştık Haşa namaz oruç bizden kalkdı demek
71.Alemin kadim olduğunu yokdan yaratılmadığını söylemek
72.İslamiyete islam düşüncesi demek.İslamiyet bir düşünce sistemi değildir.İlahi emir ve yasaklara düşünce demek çok zararlıdır.
73.İnşallahla maşallahla karın doymaz demek
74.Avrupadaki şehirlere özenip birde gavur derler hırıstıyanlar müslümanlardan hayırlıdır demek
75.Allahım çocuğumu aldın başka elinden ne gelirse yap demek
Allahım neydi günahım gibi isyan kokan fiiller
76.Namaz kılmam ama kalbim temiz demek Gökten zenbillemi indin diyene evet demek
77.Kafire Allah razı olsun demek (Razı olduğu hale çevirsin niyeti ile söylenebilir)
78.Bir kafir bir kelime ile müslüman olduğu gibi terside olabilir.
79.Ecelin hoyrat eli demek
80.Ebu cehil şimdikilerden daha şerefli kafirdi demek
81.Anan baban esmer sen nasıl sarışınoldun denince ben imalat hatasıyım gibi cümlelere dikkat
82.Bir müslümanı kötülemek gayesi ile Allahlık demk
83.Buzdolabı azizlik etti demek sakıncalı
84.Mazlum olarak öldürülenkafir cennete girer demek
85.Yüzünü gören cennetlik seni gören hacı oluyor demek
86.Günahkara veya kafire günah keçisi demek
87.Bir buluş için kafir harkası demek
88.Dayak cennetden çıkma demek sakıncalı
89.Allah unutmadı Koş Allahım koş Allah yarattı demem döverim gibi sözler tehlikelidir
90.Yemin etsem başım ağrımaz demek
91.Nuh der peygamber demez Anladıysam arap olayım edepsizlikdir
92.Kaderime küstüm malayani boş söz olur
93.İmanım gevredi demek Müslümana şeytan gibi adam demek
94.Allah bana kulum demesin diye yemin etmek
95.Hadise çıkardı manasına hadise yarattı demek uygun değildir.
96.Kuranı kerim okurken bütün mim lerde durmak gerekir
97.Gökten bir ses geldi demek
98.Yahudi ve hırıstıyanlarda cennete gidecek demek
Ehli sünnet itikadının kısaca özeti ve bazı sakıncalı ve küfre düşürücü halleri öğrenmeye çalıştık Unutmayalım Cennet ucuz değil Cehennem luzumsuz değil Allahü teala beterinden saklasın.Bütün inananlar son nefeste imanını kurtararak ölürüz inşallah

99.Mucize ve kerameti inkar etmek
100.Allahü tealayı mekanlı bilmek
101.Harama güzele bakmak sevaptır demek
102.Cenneti istmem cehennemi isterin çünkü bütün fahişeler oradadır diyerek alay etmek Vs Vs.


MÜTEŞABİH NASLAR
Sual:Yed,vech,istiva,nüzul gibi kelimeler için keyfiyetini nasıl olduğunu bilemeyiz ama,Allahı eli vardır,yüzü vardır,oturur inre çıkar demekte bir sakınca varnıdır?insan görüp işitiyor,Allahda görüyor,insanın eli olduğu gibiAllahında eli vardır,ama onunkinin keyfiyetini bilemeyiz demekte mahzur varmıdır?
Cevap:Bu müşebbihe fırkasının inancıdır.Bu Allahı mahlukata(yaratık)benzetmek olur.Yaratan yaratıklara asla benzemez.El yüz bir organı anlatır.hadisi şerifde
Allahü teala hatıra gelen herşeyden uzaktır.(Diyaul kulüp)Bir Ayette
Leyse kemislihi şeyün(onun benzeri hiç yoktur.o hiç bir şeye benzemez.Şura 11)
Eli var ayağı var demek kalbi var demekonu yaratıklara benzetmek olur.Hatırımıza gelen herşeyden münezzehdir.
Tatarhaniye fetva kitabında milel ve nihal kitabında ve bütün Ehli sünnet kitaplarında mücessime ve müşebbihe fırkalarının,(Allah Arş üzerinde oturur,iner yürür,eli vardır gibi şeyler söylediklerinden dolayı kafir oldukları yazılıdır.
Allahü tealanın görmesi göz ile değildir.işitmesi kulak ile değildir.Kuranı kerimde geçen yedullah kelimesindeki yed, hiç bir zaman organ olan el anlamında değildir.vech,yüz anlamında değildir.istivada oturma anlamında değildir.istiva;sahip olmak,malik olmak,emri altında olmak demektir.Diğerleride böyledir.Selefi salihin denilen eski alimler(Allahın eli vardır ama bilmeyiz dememişlerdir.)(Yedullahın vediğer müteşabihlerin keyfiyetini Allah bilir demişlerdir.Selefi denilen kimseler selefi salihin gibi söylemiyorlar.,(Keyfiyetini bilmeyiz ama Allahın eli vardır diyorlar.)
Selefi salihin böyle söylemşyor.(Yedullahın keyfiyetini bilemeyiz)diyor.Aradaki farkı anlamalı küfre düşürücü benzetmelerden uzak durmalıdır.
Sual:Sevgililer gününü kutlamak ve hediye alıp vermekte sakınca varmıdır?
Cevap:Bu bir adettir.sakıncası yoktur,yani evliler,karı koca birbirlerine hediye verebilirler.Ancak şimdi sevgili denince gayri meşru olan sevgiyi nikahsız dost hayatı yaşamayı kast ediyorlar.Bu ise asla caiz olmazAdette olan şey caiz ama dine aykırı ise kullanlımaz.

serhendli isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 06.07.2008, 10:27   #3
1TebessümyeteR
BuAlemde kraL Tanımam!.
 
1TebessümyeteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 06.07.2008
Nereden: Allah'ıAndığımHerYerCennetDeil mi ?
İletiler: 22
Aldığı Beğeniler : 4
Beğendiği Mesajlar : 84
Standart

Allah razı 0lsun sanırım farkında olmadan bayaa sakıncalı şeler söylemişim umarım bundan sonra sölemem...Çaba bizden Hidayet Rahman ve Rahıym olan Rabbim'den ...Serhandli çok sa0l kardeşim..
__________________
İdam sehpasında bir mahkum yaşamayı ne kadar çok istiyorsa
Bende seni o kadar çok seviyorum..
Aşıma katmadım haram,güzel çirkin aramam
Yanlış yapanı tanımam... bu senin içinde geçerlidir gülüm
Dedim ya gülüm ben bu alemde kral tanımam..!

1TebessümyeteR isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
StilKonu Etiketleri
,


Saat : 19:13 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica