Yenidendogus

Yenidendogus (https://www.yenidendogus.net/forum/index.php)
-   Osmanlı Imparatorluğu (https://www.yenidendogus.net/forum/osmanly-imparatorludhu/)
-   -   Damat Ferid Hakkında.. (https://www.yenidendogus.net/forum/osmanly-imparatorludhu/40833-damat-ferid-hakkynda.html)

Ozan Osmanlı 29.06.2011 17:01

Damat Ferid Hakkında..
 
Damat Ferit'le ilgili derlememden bir parça..

---

"Bir İddiaya göre,bu Damat Ferit serserisi,henüz damat olmadan hatta Hariciye dairesine girip Avrupa'ya gitmeden evvel pek dindar imiş.Her sabah namazını Ayasofya Camii'nde kılarmış.Vakıa Avrupa'ya gitmiş,orada alafrangalaşıp İslamiyet'e düşman kesilmiş.Avrupa'dan dönüşünde kavuştuğu nice nimetlerden sonra evinde kullandığı kadın,erkek bütün hizmetçiler Rum imiş.Sözmesellerinden,harflerinden,rivayetlerinden söz eder,Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifi kat'iyyen ağzına almazmış.Hulasa,tamamen garplılaşmış,milliyet hislerini kaybetmiş ve kozmopolit bir adam olmuştur.

Bu iddiayı,İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in yazdıkları da te'yid etmektedir!.. Diyor ki Mahmud Kemal bey<Sakalsız Sadrazamlardan biri olan Ferid Paşa'nın,boyalıca uzun sakal başları(favorileri),içi ayıklanmış pek uzun tırnakları --o yaşta bahusus öyle yüksek bir makamda bulunan zatlara yakışmayacak bir halde -- gayet kerih ve nefret-afer idi.Elinden bir şey alanlara tırmalanmak korkusu gelirdi.Cadıları da ürküten o korkunç tırnaklarını <müftehirane seyretmesi> ve <muhatabının gözüne sokması> eski frenkleri taklid ile münevver (!) mütemeddin (!) bir centilmen olduğunu herkese göstermek fikr-i mecnunanesinden ileri gelmiş olsa gerektir." (Yalan Söyleyen Tarih Utansın .Cilt 1 sayfa.213)

---

"Ömrü İngilizlere Uşaklıkla geçen o Damad Ferid serserisi hakkında bir İngiliz elçisi şunları söylemiştir.<Dünyada hakiki ve şa'şaalı bir refah içinde yaşayan iki kişi tanırım:Bunlardan biri:Hindistan'daki bizim Kral naibi Lord,ikincisi de: Damad Ferid Paşa'dır>" (Yalan Söyleyen Tarih Utansın cilt 1 s.215)

enqin 29.06.2011 17:17

“Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!” RESULALLAH (SAV)

ALLAH Razı olsun.

Ozan Osmanlı 30.06.2011 16:46

Sağolun sizden de.


Saat : 01:25 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1