Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Risale-i Nur > Risale-i Nur Talebeleri
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Risale-i Nur Talebeleri Nur Talebeleri hakkında herşeyi burada paylaşabilirsiniz.

Merhum hasan feyzİ'nİn rİsale-İ nur hakkindakİ manzumesİ

Üye Etiketleri


Like Tree1Beğeni
  • 1 Mesaj Yazan Acizane
Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 16.11.2008, 20:50   #1
Acizane
hizmet..hicret..sehadet..
 
Acizane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15.10.2007
Nereden: ankara
İletiler: 3.175
Aldığı Beğeniler : 1516
Beğendiği Mesajlar : 1931
Arrow Merhum hasan feyzİ'nİn rİsale-İ nur hakkindakİ manzumesİبِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Ayetinin veraset-i Ahmediye (A.S.M) cihetinde Mânâ-yı işâri noktasında bu asırda o Rahmet-en-lil'âleminin bir ayinesi ve hakikat-ı Kur'aniyenin bir hakiki tefsiri olan Risale-i Nur o külli rahmetin bir cilvesi bir numunesi olmasından; hakikat-ı Muhammediyenin (A.S.M) bir kısım evsafını, mâna-yı mecazî ile cüz'i bir varisine verilebilir diye bu parlak kasideye ilişmedim. Yalnız hakikat-ı Ahmediye (A.S.M) âyinesinin farkına işareten bâzı kelimeler ilave edildi )
Said Nursi
Huzur bulur bugün seninle âlem,
Ey bu asırda rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur
Sürur bulur bugün seninle âdem
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Bu hasta gönüller çoktan perişan,
Varsa sende eğer Lokman'dan nişan,
Bir şifa sun, gel ey mahbub-u zîşan
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Gelmez mi sonu bu uzun hecenin
Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin,
Zârı arttı, sabrı bitti nicenin,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Fahr-i âlem arşdan bu yere indi,
Şâh-ı velâyet gelip düldüle bindi,
Zülfikâra bugün artık " Nur" dendi,
Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü'n Nur !

Yolumuz, bu Nur'un bu nurlu yolu,
Olduk hepimiz o Nûrun bir kulu
Nûr yolunda yürüyen hem ne mutlu,
Ey nümune-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Sh:»(S.N: 22

Nursun, nur çıkan nurlu dağında,
Bülbül öter bahçesinde bağında,
Tozu olsak onun pâk ayağında,
Ey rahmet-i âlem cilvesi Risaleti'n Nur!"

Dertlere dermansın, mahbub-u cansın,
Hem câmi-ül Esma vel'Kur'ansın,
Hem de nur-u Hakdan bize ihsansın
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Bu âlemde madde değil bir özsün,
Her zerreden bakan bütün bir gözsün,
Kâinatı hayran eden bütün bir yüzsün,.
Ey misâl-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!


Asl-ı evvelisin balın, şekerin
Deryasısın cümle ilmin, hünerin,
Gelmedi cihana böyle eser benzerin,
Ey mir'at rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Sen aylardan, güneşlerden üstünsün,
Nihayetsiz, sonu gelmez bütünsün,
Nur cemâlin bütün bütün görünsün,
Ey mazhar-ı rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Boyun büküp acı acı melerdik,
Gözyaşını kanlar ile silerdik,
Görsek diye seni Hak'dan dilerdik,
Ey bir temsil-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Çünki sensin bu asırda Rahmete'n-lil'aleminin cilvesi,
Çünki sensin şimdi Şefiu'l-Müznibin'in varisi,
Ağisna yâ ğıyase'l-müstağîsîn
Ey şu'le-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Şifa bulsun şimdi biraz yaramız,
Revaç bulsun, geçmez olan paramız,
Saç nurunu, aka dönsün karamız
Ey ziyâ-yı rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Sh:»(S.N: 229)

Cürmümüzle külhan gibi pürnârız,
Dert elinden hem hergün zâr u zârız,
Afvet bizi mâdem sana hep yârız,
Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!


Meylimiz yok yalancı bir dünyaya,
Son verdik biz bid'alara, riyaya
Kapılmayız öyle kuru hülyaya
Ey bir hakikat-ı Rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Yok bizde cemiyet kurma hülyası,
Yok başka bir yola gitme sevdası,
Olduk ancak nurun dertlik şeydası,
Ey dertlilere rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Yollarda bıraktık geçdik dervişi,
Attık gönüllerden öyle teşvişi,
Kâfi bu parlayan nurun güneşi
Ey ma'kes-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Geçmişiz hep medihlerden senadan,
Yüz çevirdik servetlerden gınadan,
Nur isteriz geçmeden bu fenadan,
Ey bu asırda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Nur elinden içeli biz şarabı,
Çevirmişiz tatlılığa azâbı,
Bir mahbubun biz de olduk türâbı,
Ey bize rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Âşıkların arşa çıkan feryâdı,
Ağlatıyor o pâk ruhlu ecdâdı,
Allah için eyle bize imdâdı,
Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Gökler saldı belâ, yer verdi belâ,
Sarsdı âfâkı bir acı vaveyla,
Rahmet et âleme ey Nur-u Mevlâ,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Sh:»(S.N: 230)

Bir yanda sel var, bir yanda kan akar,
Bu bela ateşi âlemi yakar,
Ağlayan bu beşer hep sana bakar,
Ey nümune-i rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Çevrildi ateşle bu koca dünya,
Bir Cehennem gibi kaynadı derya,
Yetiş imdada ey şâh-ı evliya!
Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur !

Her yangını senin nurun söndürür,
Her biri yeri bir gülşene senin nurun döndürür,
Deccâlı da bir gün gelir elbette öldürür,
Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Zındıkaya küfre karşı saldırdın
Gönüllerden kederleri kaldırdın,
Bizi nurun deryasına daldırdın,
Ey biçârelere rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Kaldıramaz sana asla kimse el,
Bağlıyoruz bizler sana candan bel,
Dünyalara sensin ümid ve emel,
Ey ziya-yı rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Sen ordu kurmazsın erle uşakla,
Savaşmazsın öyle topla bıçakla,
Nurunla şu asrı tutup kucakla,
Ey şimdi rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

Bitsin de bu korkunç tufan-ı şedid,
Açılsın yepyeni bir devr-i mes'ud,
Onsekiz bin âlem eylesin hep îd,
Ey ehl-i Kur'an'a rahmet-i âlem Risaletü'n- Nur !

Geliyor şu karşıdan gerçi bir zulmet,
Fakat sensin bugün âtayı rahmet,
Boğacaksın onu nurunla elbet,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!
Sh:»(S.N: 231)

Kızıl ejder yuvamıza girmesin,
Zehirli eli yakamıza ermesin,
Karşı durup nurun fırsat vermesin,
Ey seyf-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Kara duman üstümüzden sağılsın,
Kızıl alev sönüp âlem ayılsın,
Bu zaferin haşre kadar anılsın,
Ey Zülfikar-ı rahmet-i âlem Risaletü'n Nur!

O soydandır nice canlar yakanlar,
O soydandır evler, barklar yıkanlar,
O soydandır sana kinle bakanlar,
Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Mâsumların kanlarını içerler,
Ebu Cehl'i, Nemrudları geçerler,
Ölümlerden ölümleri seçerler,
Ey şimdi bir rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Bir mikrop ki ciğerleri dişliyor,
Kanımızla kendisini besliyor,
Temiz yurdu telvis edip pisliyor,
Ey bir echane-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Gazilerin, fâtihlerin konağı,
Seyyidlerin, serverlerin otağı,
Bu vatandır şehidlerin yatağı,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

O şehidlerin ala dönmüş kefeni,
Miskler kokar güle benzer bedeni,
Öper melekler de nurlu na'şını,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

Kur'an diyor ölmemiştir diridir,
Her birisi Hakkın arslan eridir,
Türbeleri yürekleri titretir,
Ey âyine-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!,

Sh:»(S.N: 232)

Armağansın çünki asil millete,
Düşmeyelim bir gün bile zillete,
Götür bizi şanlı büyük devlete,
Ey misâl-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur !

Eyleyeler nurun ile hep savlet,
Zaferlerle şanlar bulur bu millet,
Şarka garba ziya salsın bu devlet,
Ey bizlere rahmet-i âlem Risaletü'n- Nur !

Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,
Nurdan senin Hakka giden yolun var,
Kabûl et bir kemter Feyzi kulun var,
Ey bu asırda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ

Üstadım efendim Hazretleri !
وَمَآاَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetinin nurlarından Nurun sayesinde alabildiğim bir zerreyi bu şekilde yazdım ve huzur-u irfanınıza sundum. Kabulünü rica ederim. Selamlarımızı sunar ve mübarek ellerinizden öperiz efendimiz.
Bîçâre talebeniz Hasan Feyzi

رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْهِ اَبَدًا دَائِمًا

Sh:»(S.N: 233)
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
$
Merhum Hasan Feyzi, nurlardan aldığı hakikat dersini, nurlara işaret ederek güzel tanzim etmiş. Lahikaya girsin.
Said NURSİ
Hafız_70 isimli üye bu mesajı beğendi.
__________________


Acizane isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 17.11.2008, 06:53   #2
sümeyya
SüKuT
 
sümeyya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 07.04.2007
Nereden: Bursa-Tokat
İletiler: 4.736
Aldığı Beğeniler : 2341
Beğendiği Mesajlar : 1974
Standart

PaylaŞim İÇİn teŞekkÜrler bacim.
__________________
ŞİMDİ SUS GÖNLÜM!SUS VE TESLİM OL!FANİ UMUTLARLA TÜKENMEKTEN VAZGEÇ.DÜNYA BUNA DEĞMEYECE KADAR KISA.SABIR ZAMANI KISA.BİR ŞİMŞEK PARILTISI KADAR KISA!UNUTMA EY GÖNÜL,BURASI DÜNYA!SEFASI DA FANİ,CEFASI DA..NE OLUR GÖZLERİN YAŞARSADA,DİLİN ANCAK RABBİNİN RAZI OLDUĞU SÖZ SÖYLESİN.SABRET GÖNLÜM!PES ETME!!!

BİR_KATRE

sümeyya isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 17.11.2008, 08:19   #3
Hafız_70
Onursal Üye
 
Hafız_70 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 29.09.2007
İletiler: 7.885
Aldığı Beğeniler : 5130
Beğendiği Mesajlar : 2504
Standart

Paylaşımınız için Allah c.c. ebeden razı olsun Acizane kardeşim.Güzel yüreğinize dert değmesin.Allaha emanet olun.
Vesselam.
__________________

Hafız_70 isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Var Son İleti
RİSALE-İ NUR u sadece okumayan anlamaz.. NEŞV-Ü NEMA Risale-i Nur 1 03.11.2008 22:02
Merhum Zübeyir Gündüzalp'in Not Defterinden aydilge Risale-i Nur Talebeleri 4 27.03.2008 09:21
Rİsale-İ Nur KÜllİyatin'dan Bayram Risale-i Nur Külliyatı 5 22.06.2007 08:47
Rİsale i Nur da İHLAS... sude Nur'dan Buketler 6 31.08.2006 03:52
Hz. Alının Öğrencılık Adabi Hakkindakı Sözü FurkanCan Ashab-ı Güzin Efendilerimiz 3 26.08.2006 10:23


Saat : 21:41 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica